Cinema a la Fresca

200 € d’ajut d’urgència per a persones treballadores afectades econòmicament per la Covid-19

Podran sol·licitar l’ajut les persones treballadores afectades per un ERTO que hagin patit una disminució d’almenys un 30% en els seus ingressos

Davant de la situació de vulnerabilitat econòmica en què es troben moltes famílies arran de la crisi sanitària derivada de la COVID 19, el Govern de la Generalitat ha previst un ajut extraordinari per un import de 200 €, amb l’objectiu de facilitar l’adquisició de productes d’alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics.

Podran sol·licitar l’ajut les persones treballadores afectades per un ERTO que hagin patit una disminució d’almenys un 30% en els seus ingressos, les persones treballadores amb contracte temporal que han estat acomiadades i també les persones treballadores per compte propi que hagin suspès la seva activitat per raó de la crisi sanitària. En tots els casos, han de tenir càrregues familiars. 

La prestació compta amb una dotació pressupostària de 20 milions d’euros. El termini per presentar les sol·licituds comença demà, dijous 30 d’abril i s’atorgaran fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària. La persona interessada haurà de presentar la sol·licitud per internet i es resoldrà en el termini de 7 dies hàbils. Un cop atorgat l’ajut, el pagament es farà, mitjançant transferència bancària, en un màxim de 7 dies hàbils.  

Podeu accedir a la informació completa d’aquest ajut i al formulari de sol·licitud (accessible a partir de demà, 30 d’abril), AQUÍ.