Al 2017 tots els serveis de temporada de les platges urbanes de Roses sortiran a concurs

Platja Nova de Roses

La platja Nova de Roses

Concurs que es contempla en el nou Pla d’Usos Pla d’usos i serveis de temporada del domini públic marítim terrestre que està redactant l’Ajuntament de Roses

Platga Nova de Roses
La platga Nova de Roses

“Tots els serveis que avui dia s’ofereixen a les platges, com gandules, patins o xiringuitos queden afectats per la llei de contractes, així, si tradicionalment la gestió d’aquests serveis passaven de pares a fills, ara la llei ens obliga a treure’ls tots a concurs”, ha afirmat el primer tinent d’alcalde, Carles Pàramo, d’aquesta manera, ha afegit, “tothom tindrà els mateixos drets, la capacitat i l’oportunitat, mitjançant una oferta econòmica, de gestionar aquests serveis”.

Aquesta nova situació sobre l’explotació dels serveis a les platges urbanes de Roses la va donar a conèixer el mateix Pàramo, amb el regidor de Promoció Econòmica, Félix Llorens, en una reunió que van mantenir amb els gestors actuals dels serveis de temporada de les platges “per fer-los saber que l’Ajuntament està redactant un nou Pla d’usos i serveis de temporada del domini públic marítim terrestre per al quadrienni 2017-2020”.  

A través d’aquest concurs, que s’ha d’aprovar per ple, l’Ajuntament imposarà quines són les obligacions de neteja, de comportament, de preus i d’horaris que hauran de complir els gestors del serveis de temporada de les platges urbanes de Roses.