23 positius confirmats de coronavirus a Roses

Casos de coronavirus a Roses

Mapa de casos de coronavirus després de la darrera actualització del Registre COVID del Departament de Salut

Són positius confirmats de la Covid-19 amb una prova de laboratori (PCR)

A la darrera actualització del Registre COVID, a les 2:16 d’avui, 24 d’abril, es certifica, a través del mapa interactiu de sota, que Roses té un nou cas positiu confirmat de coronavirus, amb un acumulat de 23.

La font de dades és del Registre COVID del Departament de Salut, el qual s’actualitza, com a mínim, dues vegades al dia. Aquestes dades recullen els pacients que han estat diagnosticats a partir d’una prova de laboratori (PCR) i, alhora, s’ha pogut identificar la seva zona de residència.​

En ser casos confirmats per prova de laboratori, en aquest Registre COVID no surten reflectits els 4 casos dels agents de la Policia Local de Roses, que van donar positiu fent-se la prova amb un test ràpid.

Aprofundint en el mapa s’aconsegueix mostrar la divisió territorial fins a arribar en l’àmbit de municipi. No apareixen les dades de casos positius en aquells municipis inferiors a 200 habitants, per tal de garantir la privacitat de les dades.​