30 anys de titularitat municipal de la Ciutadella de Roses recollits en un llibre

Ciutadella de Roses

Portada del llibre "La Ciutadella de Roses. 30 anys de titularitat municipal. 1986-2016"

L’obra “La Ciutadella de Roses. 30 anys de titularitat municipal. 1986-2016”, del rosinc Toni Martínez, és un recorregut de tot el que ha esdevingut a la Ciutadella, així com al Castell de la Trinitat, des de la seva adquisició per part de l’Ajuntament de Roses  

Ciutadella de Roses
Portada del llibre “La Ciutadella de Roses. 30 anys de titularitat municipal. 1986-2016”

L’Ajuntament de Roses acaba d’editar el llibre “La Ciutadella de Roses. 30 anys de titularitat municipal. 1986-2016”, escrit per l’historiador de l’Art, Toni Martínez, i amb fotografies de Jesús Mínguez i Jordi Velasco. A llarg de les 224 pàgines del volum, es realitza un exhaustiu recorregut per tot allò esdevingut al voltant de la Ciutadella –i també del  Castell de la Trinitat- des de la seva adquisició fins a l’actualitat.

El treball centra la seva atenció en els recursos i esforços dedicats pels diferents governs municipals en la transformació del recinte en un monument dignificat com a Bé Cultural d’Interès Nacional, fins a convertir-lo en un recurs turístic de primer ordre, marc idoni per a tot tipus d’esdeveniments culturals i amb un immens potencial arqueològic protegit i a disposició dels investigadors.

A través dels diferents apartats de què consta, realitza un recorregut cronològic per les principals actuacions i projectes duts a terme pel que fa al coneixement i a la recuperació dels conjunts de la Ciutadella i el Castell de la Trinitat  (adquisició terrenys, treballs arqueològics, de recuperació, d’investigació, publicacions relacionades, etc), durant aquests 30 anys, dedicant també un primer capítol a explicar l’abandonament militar, els intents d’urbanització previs a l’adquisició del monument, i les primeres excavacions i conscienciació de la preservació de l’espai.

Dissabte, la presentació

Aquest dissabte, 21 de gener, a les 12 hores està previst presentar “La Ciutadella de Roses. 30 anys de titularitat municipal. 1986-2016”. Presentació que comptarà amb la presència  del conseller de Cultura de la Generalitat, Santi Vila; del president de la Diputació de Girona, Pere Vila; de l’alcaldessa de Roses, Montse Mindan; del regidor d’Urbanisme i Patrimoni, Carles Pàramo; i de l’autor del llibre, Toni Martínez.

Consolidació de la torre Medieval de la Ciutadella de Roses, que també es fa visitable

L’Ajuntament de Roses presenta també dissabte el resultat dels treballs de consolidació de la torre Medieval de la Ciutadella, actuació motivada per l’estat de deteriorament en què es trobava i el perill d’esfondrament que suposava. El projecte l’ha redactat el Servei de Monuments de la Diputació de Girona, que també ha aportat la direcció de l’obra i una subvenció de 24.000 euros.

Aquesta és l’única torre del recinte que s’ha mantingut sense patir grans transformacions i conservant l’estructura original de la seva darrera fase d’ús. L’aparició d’importants esquerdes amenaçaven l’estructura i l’estabilitat de la construcció i posaven en perill la seva conservació, inclús amb risc de possibles esfondraments.

Les obres que s’han dut a terme han permès recuperar la fisonomia original de la construcció, reparant les esquerdes existents amb la mateixa tipologia de materials i netejant i consolidant els paraments, evitant així la possible caiguda de materials que podrien esdevenir un perill pels visitants del recinte. Un cop feta aquesta primera actuació i a causa de la importància històrica de l’element  en ser l’única torre de la muralla medieval que conserva quasi la totalitat de l’alçat original i restes del pas de ronda, s’ha adequat per a la visita mitjançant la instal·lació d’una escala interior.

La idea de fer-hi un accés respon a la voluntat de fer més entenedor el conjunt medieval. La visita a l’interior de la torre permet fer-se una imatge clara de l’alçada original del conjunt i dels seus diversos nivells de defensa (pas de ronda i part superior de la torre). A més, des de dalt de tot es disposa una visió general de la vila medieval i de la badia.

El projecte ha tingut un pressupost total de 88.000 € (24.000 aportats per la Diputació de Girona) i s’emmarca dins el programa d’actuacions de millora, consolidació i condicionament que el consistori realitza periòdicament per al manteniment i posada en valor d’aquest important recinte monumental.