Programa d'activitats del CAR Jove de Roses

600.000 € més per ajudar a pal·liar els efectes de la guerra d’Ucraïna sobre la flota pesquera catalana

600.000 € més per la flota pesquera catalana
El moll pesquer de Roses

El Departament d’Acció Climàtica amplia en aquesta xifra els 2 M€ aprovats inicialment i que han de servir per compensar el sobrecost del gasoil en el segon semestre de 2022

La Generalitat de Catalunya ha ampliat en 600.000 euros la convocatòria d’ajuts per pal·liar els efectes de la guerra sobre la competitivitat de la flota pesquera, concretament per fer front al sobrecost del gasoil durant el segon semestre de 2022.

Aquesta xifra se suma als 2 M€ que es van convocar el passat mes de juny, cosa que dona un resultat total de 2,6 milions d’euros. L’ampliació permetrà compensar, fins al màxim permès, el sobrecost del gasoil tenint en compte les sol·licituds rebudes.

La modificació del Reglament europeu relatiu al Fons Europeu Marítim i de la Pesca permet finançar mesures específiques per mitigar els efectes de la pertorbació del mercat causada per la guerra d’agressió de Rússia contra Ucraïna i els seus efectes en la cadena de subministrament dels productes de la pesca.

Els ajuts tindran en compte el consum mitjà de la flota catalana segons la modalitat pesquera i les dimensions de les embarcacions (GT) i els dies de pesca en el període indicat. Se subvencionaran entre 0,04 i 0,25 euros per litre de gasoil segons el mes. Es preveu que els ajuts es resolguin i es paguin abans d’acabar l’any.

Aquests ajuts estan cofinançats al 75% pel Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) i el 25% a càrrec del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC).

Garantir la competitivitat del sector pesquer és una de les línies de l’Estratègia marítima de Catalunya, en el sentit de reforçar el sector pesquer com un dels puntals de l’Economia Blava del país.