64 casos positius acumulats de coronavirus registrats a Roses

Casos de coronavirus a Roses
Mapa de casos de coronavirus després de la darrera actualització del Registre RSAcovid19 del Departament de Salut

A la última actualització del registre RSAcovid19 del Departament de Salut, de les 13:21 hores d’avui, 22 de maig, es certifica que han augmentat fins als 64 els casos positius de coronavirus a Roses, mentre que els casos sospitosos s’eleven als 471

Roses registra 64 casos positius acumulats, que són aquells que han donat positiu en alguna prova diagnòstica de PCR o una prova de test ràpid, mentre que s’eleva als 471 el nombre de casos sospitosos acumulats, que corresponen a persones que en algun moment han presentat símptomes i un professional sanitari els ha classificat com a possible cas, però no tenen una prova diagnòstica PCR o test ràpid amb resultat positiu. Tots ells són casos activats pel servei de vigilància epidemiològica. 

Les dades que es mostren són aquelles que s’ha pogut identificar la seva zona de residència segons consta en la targeta sanitària. Per mantenir la privacitat de les dades, només es mostren els municipis amb més de 200 habitants.

El mapa de sota mostra dos indicadors:

  • En cercles vermells: El nombre de casos positius acumulats de COVID-19.
  • Pintat en el territori: La taxa estandarditzada de casos positius acumulats de COVID-19 ajustada per sexe i edat per cada 10.000 habitants.

És possible navegar pel mapa i ampliar les zones, passant per província, comarca i municipi. Per facilitar la visualització, també és possible desactivar qualsevol dels indicadors, fent servir el botó que es troba a la part superior dreta. 

La informació que es visualitza prové del registre RSAcovid19 del Departament de Salut i s’actualitza diverses vegades al dia.