7 M€ en ajuts al foment de la pesca i l’aqüicultura sostenibles i a la comercialització i transformació dels productes pesquers

Noves instal·lacions de cultiu d’algues, canvi en les malles de les xarxes de llagosta i en les portes voladores d’embarcacions d’arrossegament, o la instal·lació de plaques solars a les empreses transformadores de productes del peix són algunes de les actuacions subvencionades

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya ha aprovat la concessió de prop de 7 milions euros en ajuts al foment de la pesca i l’aqüicultura sostenibles i a la comercialització i transformació dels productes pesquers, que mobilitzaran una inversió de 14,7 milions d’euros.

La Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible convoca anualment aquests ajuts, que estan cofinançats en un 75% per la Unió Europea, mitjançant el Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP), i en un 25% per la Generalitat de Catalunya.

A la convocatòria 2022, s’han presentat 139 sol·licituds d’ajut, de les quals s’han aprovat 107. Així, tenint en compte les diferents línies de subvenció, s’han destinat 633.155 euros al desenvolupament sostenible de la pesca, 1,7 milions d’euros al desenvolupament sostenible de l’aqüicultura, 18.416 euros a mesures de foment per a l’aplicació de la Política Pesquera Comuna i 4,4 milions d’euros a la comercialització i la transformació dels productes pesquers (s’adjunta quadre amb el detall de les operacions subvencionades).

Un 25% de les actuacions estan impulsades per confraries de pescadors i altres associacions del sector pesquer (pesca, aqüicultura, comercialització i transformació), el 61% per empreses del sector pesquer (pesca, aqüicultura, comercialització i transformació), el 8% per persones físiques del sector pesquer i un 6% per entitats de sector públic.

Entre els projectes seleccionats destaquen els següents:

  1. -La contribució a la lluita contra el canvi climàtic mitjançant la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a les empreses transformadores de productes del peix.
  2. -La promoció de les empreses catalanes que treballen amb producte local a través de la participació a la Seafood de Barcelona.
  3. -L’aplicació de mesures per fer pesqueres més sostenibles com, per exemple, canvi en les malles de les xarxes de llagosta o el canvi a portes voladores d’embarcacions d’arrossegament (inversions que funcionen i donen bons resultats, vist que cada any diferents beneficiaris sol·liciten aquestes operacions).
  4. -L’increment de la producció aqüícola amb noves instal·lacions de cultiu d’algues, especialment la potencial espirulina.
  5. -L’aposta per la digitalització del sector mitjançant la implementació de TIC per al control de la traçabilitat del producte comercialitzat en les empreses aqüícoles.

Aquests ajuts contribueixen a implementar l’Estratègia marítima de Catalunya 2030 (EMC) amb iniciatives i projectes que connecten les línies estratègiques d’actuació (LEAS) de l’EMC amb la ciutadania i el territori, i fomenten un desenvolupament sostenible i respectuós amb l’ús de la mar, la creació i el manteniment d’ecosistemes marins resilients, la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i un marc de governança innovador que garanteixi l’operativitat.

TAULA AMB ELS IMPORTS CONCEDITS A LES DIFERENTS LÍNIES D’AJUT

   

Import aprovat

Operacions seleccionades

PRIORITAT 1

Desenvolupament sostenible de la pesca

633.155,38

41

A1

Limitació de l’impacte de la pesca al medi marí i adaptació de la pesca a la protecció d’espècies

97.244,77

7

A2

Instal·lacions de protecció de la fauna i la flora marines

27.900,00

1

A3

Operacions que contribueixin a una millor gestió o conservació dels recursos biològics

28.000,00

1

A4

Serveis d’assessorament

84.726,94

2

A7

Inversions en matèria de seguretat

21.161,09

4

A10

Inversions en matèria de les condicions laborals

14.759,00

2

A12

Ports pesquers, llocs de desembarcament, llotges i ancoratges

279.465,81

19

A14

Eficiència energètica i mitigació del canvi climàtic – inversions a bord

79.897,77

5

PRIORITAT 2

Desenvolupament sostenible de l’aqüicultura

1.771.490,06

22

B1

Obtenció de serveis d’assessorament

4.802,49

1

B2

Inversions productives a l’aqüicultura

1.732.478,70

19

B3

Diversificació dels ingressos de les empreses aqüícoles

2.805,37

1

B4

Inversions productives en l’aqüicultura. Increment de l’eficiència energètica i la reconversió a fonts d’energia renovables

31.403,50

1

PRIORITAT 3

Mesures de foment per a l’aplicació de la ppc

18.416,32

3

C1

Mesura de control i execució

18.416,32

3

PRIORITAT 5

Comercialització i transformació

4.472.286,56

41

D1

Mesures de comercialització

335.404,05

13

D2

Transformació dels productes de la pesca i l’aqüicultura

4.136.882,51

28

Exit mobile version