A partir d’aquesta setmana l’ABS l’Escala disposa de la figura del Gestor COVID

Gestor COVID
El Gestor COVID s’encarrega del rastreig exhaustiu de contactes a més de ser la persona de referència dels pacients infectats de coronavirus

El Gestor COVID s’encarrega del rastreig exhaustiu de contactes a més de ser la persona de referència dels pacients infectats de coronavirus

’Escala, 27 de juliol de 2020.- A partir d’aquesta setmana, l’Àrea Bàsica de Salut de l’Escala disposa de la figura del Gestor COVID. Està disponible en horari de matí i tarda i els caps de setmana i, per tal de donar cobertura a aquesta feina, la Fundació Salut Empordà ha contractat dues persones.

La figura del Gestor COVID és una iniciativa del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que és qui n’assumeix el cost. Treballa estretament amb l’equip mèdic i d’infermeria de l’ABS l’Escala i les seves funcions són informar el pacient (per telèfon o presencialment) sobre el procediment que ha de seguir i iniciar el procés d’identificació de contactes en el cas que aquest pacient sigui sospitós o estigui infectat de la COVID-19.

Les tasques que desenvoluparà aquest Gestor són:

  1. Rastrejar els contactes (convivents, activitat laboral i contactes estrets en aquest àmbit i activitats socials realitzades i contactes estrets en aquest àmbit)
  2. Informar el pacient de tot el procés assistencial COVID (resolució de dubtes i incidències individuals tant si el pacient és positiu com negatiu)
  3. Identificar situacions de risc que poden anar associades a un pacient sospitós o positiu de la COVID-19
  4. Formar part de la xarxa de coordinació territorial de Gestors COVID
  5. Coordinar-se amb els professionals de l’equip d’atenció primària
  6. Promoure l’ús de l’eina digital de La Meva Salut entre les persones ateses

Recordem que un contacte estret és aquella persona que ha estat en contacte amb el pacient positiu o sospitós de coronavirus en un espai de menys de 2 metres de distància, durant més de 15 minuts i al llarg de les 48 h prèvies a l’inici dels símptomes. El seguiment de contactes estrets només es fa si es confirma la sospita diagnòstica amb un resultat de PCR positiu.