Suquet de peix de Rose

Acaba la primera fase del projecte Salut i Ocupació, per reactivar economía de l’Alt Empordà

Aquest projecte parteix de la premissa que el sector Salut està considerat un accelerador del creixement econòmic i la transformació tecnològica perquè té capacitat d’innovació i és aglutinador de talent i coneixement

La Fundació Unió ha finalitzat la primera fase de l’estudi “El sector de la salut com a eix de desenvolupament econòmic i generació d’ocupació a l’Alt Empordà”, impulsat per la Fundació Salut Empordà i l’Ajuntament de Figueres. Aquest treball parteix del fet que el sector de la salut està considerat un accelerador del creixement econòmic i de la transformació tecnològica, que es transfereix a altres sectors de l’economia; té una alta capacitat d’innovació; és aglutinador de talent i coneixement, i repercuteix en més esperança de vida i més benestar per a la població.

Els experts de la Fundació Unió han fet un treball de benchmarking, recollida d’informació, avaluació de dades socioeconòmiques, detecció de punts forts, febles, oportunitats i amenaces i una vintena d’entrevistes a agents d’interès del territori (econòmics, socials, empresarials i associatius, entre d’altres), amb una mirada oberta a experiències internacionals. Acabada aquesta primera fase de l’estudi, ara s’està treballant en la segona, que consisteix en definir una proposta d’àmbits d’actuació prioritària, projectes estratègics i itineraris formatius i la realització dels Grups focals per dissenyar iniciatives concretes d’ocupació d’àmbits transformadors. L’última fase, la de presentació de l’informe final, es preveu per al mes d’abril.

El projecte “El sector de la salut com a eix de desenvolupament econòmic i generació d’ocupació a l’Alt Empordà” és possible gràcies a una subvenció de 13.552 euros del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), inclosa en el marc de les accions de suport a la planificació estratègica de l’àrea de desenvolupament econòmic del SOC. El cost total del projecte serà de 16.940 euros.

Radiografia de la comarca

L’estudi ja ha detectat unes peculiaritats demogràfiques i socioeconòmiques a la comarca de l’Alt Empordà que justifiquen la necessitat del desenvolupament econòmic i de generació d’ocupació.

Actualment, l’atur a Figueres se situa al voltant del 15 % i, a la comarca, del 12,6 %, mentre la mitjana catalana és de l’11 %. Afecta, especialment, a dones majors de 45 anys i a joves, amb un predomini de l’ocupació en sectors tradicionals i de serveis. A més, l’Alt Empordà té una baixa ocupació en el sector salut: a la comarca és del 4%, en canvi la mitjana catalana supera el 10 %.

Si ens fixem en l’Alt Empordà, el creixement demogràfic està per sobre de la mitjana catalana, la taxa d’immigració és la més alta de Catalunya i la d’escolarització als 17 anys és la més baixa del territori català. En el cas de Figueres, és la quarta ciutat catalana amb més habitants de 70 anys que viuen sols i un 47,8 % de la seva població es troba en risc de pobresa, mentre a Catalunya aquesta xifra és del 22,5 %.

S’observa que la crisi econòmica del 2008 provoca una bretxa dels indicadors de l’Alt Empordà respecte als del conjunt de Catalunya i que aquesta diferència s’ha mantingut fins a dia d’avui. Això situa la comarca a la cua de totes les catalanes: ocupa el lloc 39 de l’Índex sintètic comarcal (càlcul activitat econòmica i ocupació).

Incentivar el creixement econòmic mirant el futur

Les principals potencialitats amb les que treballa aquesta iniciativa són els sectors de turisme, educació, productes alimentaris i esports i les seves vinculacions amb l’àmbit de la salut (envelliment saludable, turisme saludable, dieta mediterrània). Aquestes potencialitats s’abordaran des del punt de vista de les transformacions i les tendències de salut i socials.

La Fundació Unió, vinculada a la Unió Catalana d’Hospitals, té més de 25 anys d’experiència en la generació del coneixement i la gestió aplicada i està compromesa en la millora de l’atenció i la qualitat de vida de les persones i aporta a aquest projecte el coneixement, la capacitat d’interlocució, la perspectiva i una mirada oberta al món.