Mes de paraules

Acció Climàtica destinarà 2 M€ en ajudes per pal·liar els efectes de la guerra d’Ucraïna a la flota pesquera catalana

Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors
Confraria de Pescadors de Roses / Foto: Arxiu

Les ajudes han de servir per compensar el sobrecost del gasoil en el segon semestre de 2022

La Generalitat de Catalunya ha convocat, en el marc del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP), 2 milions d’euros en ajuts per pal·liar els efectes de la guerra sobre la competitivitat de la flota pesquera, concretament per fer front al sobrecost del gasoil durant el segon semestre de 2022.

La modificació del Reglament (UE) núm. 508/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relatiu al Fons Europeu Marítim i de la Pesca permet finançar mesures específiques per mitigar els efectes de la pertorbació del mercat causada per la guerra d’agressió de Rússia contra Ucraïna i els seus efectes en la cadena de subministrament dels productes de la pesca.

Els ajuts tindran en compte el consum mitjà de la flota catalana segons la modalitat pesquera i les dimensions de les embarcacions (GT) i els dies de pesca en el període indicat. Es subvencionaran entre 0,04 i 0,25 euros per litre de gasoil en funció del mes:

Segon semestre 2022

Sobrecost mensual subvencionable (€/litre)

Juliol

0,25

Agost

0,25

Setembre

0,15

Octubre

0,25

Novembre

0,15

Desembre

0,04

Aquests ajuts estan cofinançats al 75% pel Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) i el 25% a càrrec del Departament d’acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC).

Garantir la competitivitat del sector pesquer és una de les línies de l’Estratègia marítima de Catalunya, en el sentit de reforçar el sector pesquer com un dels puntals de l’economia blava del país.