Aclariments al prec realitzat pel regidor PSC Roses, Josep Mª Martínez, al ple ordinari de gener l’Ajuntament

L'alcaldessa de Roses, Montse Mindan
Montse Mindan, és la nova presidenta de la Junta Rectora del Parc Natural de Cap de Creus

L’alcaldessa de Roses, Montse Mindan, fa uns aclariments al prec realitzat per Martínez sobre l’explotació del bar de la SUF

En resposta al prec que va fer el regidor del PSC, senyor Josep Mª Martínez, referent a deixar sense efecte el concurs del bar de l’edifici de la SUF degut a que cap Junta de l’associació tenia coneixement que el podien portar, voldria aclarir el següent:

-En primer lloc, demanar disculpes perquè en el decurs de la sessió plenària no vaig recordar la reunió que, ja fa més d’un any es va fer amb la junta de la SUF per parlar d’aquest tema.

En segon lloc, si bé és cert que en el conveni que l’Ajuntament va signar amb la SUF posa textualment en el seu article 3 “ .. el bar previst en el nou equipament, el qual podrà ser explotat directament per la SUF…”, va ser la mateixa junta qui va decidir que no podien prendre aquesta responsabilitat.
A tal efecte, se’ns va fer arribar un document (E2018019296 del 19/10/2018), signat pel President de la SUF, senyor Vicente Brujats Pujol, expressant la renúncia explícita a portar el bar.

Per aquest motiu, a finals del passat any es va treure a concurs la gestió del bar, que va quedar desert. Després de la redacció d’una nova proposta, es tornarà a treure a concurs, això sí, establint a les bases del concurs totes aquelles obligacions pel que fa a horaris i avantatges pels socis de la SUF que en el seu moment es varen establir en el citat conveni.

Malauradament ha estat una obra complicada i desafortunada, però continuem treballant per a que tots els socis/es en puguem gaudir ben aviat.

Moltes gràcies

Montse Mindan
Alcaldessa de Roses