Activitat ‘Visc amb soroll?’ pel Dia Internacional de Conscienciació envers el Soroll

Dia Internacional de Conscienciació envers el Soroll

El dia 29 d’abril se celebra el 20è Dia Internacional de Conscienciació envers el Soroll

Dia Internacional de Conscienciació envers el SorollAmb motiu d’aquesta data, la Direcció General de Qualitat Ambiental (DGQA) organitza l’activitat “Visc amb soroll?”. La proposta és realitzar una jornada de mesuraments massius de soroll. Consisteix en implicar a ajuntaments, entitats col·laboradores (EAC’s i EPCA’s), enginyeries i consultories acústiques, centres escolars i ciutadania perquè realitzin mesuraments de soroll de tot tipus d’indrets i tipologies (parcs, jardins, zones de trànsit de cotxes, de trens, aeroports, zones urbanes, zones industrials…). No es tracta d’anar a buscar les situacions de conflicte i on hi ha nivells alts de soroll, sinó de familiaritzar a la població, sobre les metodologies de mesura, nivells, normativa existent o el significat i percepció de l’escala en dB.

Avui en dia hi ha tot un seguit d’aplicacions per mòbil, algunes gratuïtes, algunes de pagament, que pretenen simular un sonòmetre. Cal tenir present que les prestacions del mòbil + aplicacions, dels telèfons a dia d’avui, tenen unes limitacions molt importants, tant en les prestacions (indicadors, ponderacions freqüencials, tipus d’integració,…), com en la seva fiabilitat i precisió, produint uns errors importants en alguns casos. Cal recordar que la part de hardware i micròfon d’un telèfon mòbil, està pensat per comunicar missatges per la veu, amb una dinàmica i uns amples de banda més limitats, que el rang dinàmic i l’ample de banda amb que treballen els sonòmetres.