Actuacions de les Comarques Gironines en Turisme per al 2013

El Consell Comarcal acull la reunió de la Comissió Tècnica de Turisme de les Comarques Gironines

reunio_turismeEl Consell Comarcal de l’Alt Empordà va acollir el mes de desembre passat la comissió tècnica de turisme de les comarques gironines, una comissió que es reuneix cada dos mesos i serveix per contribuir al treball en xarxa i de forma coordinada entre els diferents Consells Comarcals i, a la vegada, amb el Patronat de Turisme Costa Brava-Girona. Cada cop que es reuneix, la sessió té lloc en una comarca diferent.

En la trobada de Figueres es van tractar temes que afecten a les vuit comarques de la demarcació gironina i es va parlar d’algunes de les accions promocionals que es van dur a terme l’any passat, entre elles, el Mercat de Mercats i

Pla d’actuacions del Patronat de Turisme

Igualment, es va parlar sobre el Pla d’accions 2013 i els ajuts de competitivitat 2013 que el Patronat de Turisme Costa Brava Girona desenvoluparà durant aquest any. En aquest pla, el Patronat marca els seus objectius i explica que té previst continuar incidint en els mercats emissors més importants, en els que té intenció d’intensificar la promoció, i igualment estarà atent als nous mercats emergents en els que intentarà començar a posicionar-se.

El Patronat durant els propers mesos farà un èmfasi especial en les accions de suport a la comercialització, continuarà donant suport a les empreses del sector turístic per ampliar-ne l’àmbit comercial i per millorar la seva competitivitat en aquest sentit, estarà al costat dels operadors turístics, intentarà posicionar-se en les diferents fases del procés de decisió i compra del consumidor, continuarà donant suport a la iniciativa privada, potenciarà el repte d’innovar les eines de promoció intentant idear nous projectes que ajudin a posicionar les marques gironines arreu del món, treballarà per augmentar la cooperació entre les institucions i el sector privat, potenciarà els clubs de producte i continuarà potenciant la competitivitat en el sector turístic i proporcionarà una formació de qualitat, rellevant i ajustada a les necessitats del sector.

Reunió de la taula de les Oficines de Turisme

D’altra banda, en els darrers dies també es van reunir a la seu del Consell els tècnics de les oficines de turisme de l’Alt Empordà i representants dels centres d’informació dels parcs naturals de la comarca en una nova sessió de la taula de les oficines de turisme, que periòdicament convoca l’Associació Empordà Turisme.

En la sessió es van tractar els diferents projectes que s’estan duent a terme en l’àmbit turístic per part de l’Associació Empordà Turisme i del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. Entre els temes tractats hi havia les accions que es fan en el marc del projecte Empordà com el plànol de les dues comarques, un dossier d’informació, el projecte conjunt d’enoturisme, un altre de producte cultural que abraçarà també l’Alt Empordà i el Baix Empordà i el producte amb Marca de Garantia Empordà. Així mateix, es va parlar, entre altres temes, sobre l’impacte econòmic que genera la xarxa de senders Itinerànnia, que passa per les comarques de l’Alt Empordà, la Garrotxa i el Ripollès.