Actuacions per posar fi a les barreres arquitectòniques de la plaça Catalunya de Roses

Aquest dimarts, 16 d’octubre, s’han iniciat a Roses les obres de conservació i manteniment de la vorera de la plaça Catalunya, concretament del tram situat en el cantó muntanya. L’objectiu del projecte és fer aquest concorregut espai més accessible als vianants, eliminar les barreres arquitectòniques i millorar la seva imatge i qualitat urbanístiques. Les obres tenen un cost de 27.880 €.

Concretament, l’espai que es condicionarà i renovarà durant les properes setmanes és la vorera de 104 metres lineals corresponent al cantó muntanya de la plaça Catalunya, la qual transcorre entre els carrers Doctor Pi i Sunyer i del Pou. Es tracta d’un espai molt concorregut, amb gran afluència de vianants, ja que es troba a l’inici de la zona comercial i de serveis de Roses, és adjacent a l’àrea del passeig Marítim de la població, i dóna accés a la seu central de l’Ajuntament rosinc.

El projecte preveu ampliar la zona destinada a vianants unificant l’actual vorera (molt estreta) amb l’espai adjacent, destinat fins fa poc a estacionament dels vehicles dels serveis municipals. Així, la nova vorera passarà a disposar d’una amplada de 4 metres, suposant una gran millora tant per a l’accessibilitat com per a la visió del conjunt i per a la seva connectivitat amb l’àrea peatonal del carrer Pi i Sunyer. Un altre factor que contribuirà a oferir aquesta visió més oberta i lliure de l’espai, serà la pavimentació de la vorera al mateix nivell que la calçada colindant, de la qual es diferenciarà per l’acabat i color del paviment.

Pel que fa a les instal·lacions, l’actuació només actuarà sobre els pluvials, desplaçant els embornals existents i instal·lant-ne de nous per tal de disminuir el risc d’inundacions, mentre que la resta de xarxes de serveis no es veuran afectades. Les obres, pressupostades amb 27.780 €, tindran una durada de sis setmanes.

Paral·lelament a aquesta actuació, el consistori també treballa en el projecte de reforma d’un espai de 780 m2 de la plaça Catalunya (concretament del situat a l’alçada del carrer Pou), amb l’objectiu de millorar la seva accessibilitat i eliminar barreres arquitectòniques. En aquest cas, es procedirà a l’enderroc de la plataforma existent, a la construcció d’una rampa i noves escales per salvar els desnivells i a la reubicació del menhir commemoratiu existent per fer-lo més visible.