Adequament de les zones verdes al voltant de la Ciutadella

josepm_mas_blanchAquesta setmana s’ha iniciat la intervenció del sanejament de les zones verdes al voltant de la Ciutadella.  Aquesta acció consisteix en treure alguns arbres amb la intenció de de mantenir la seguretat dels vianants, millorar la visibilitat de la Ciutadella i mostrar una imatge de les zones verdes municipals coherent i estètica.

Roses disposa d’un Pla Director de Zones Verdes, on hi ha una diagnosi i una proposta d’actuació per tenir una vila neta i endreçada pel que fa a les zones ajardinades, rotondes, etc. La política que se segueix des de l’Equip de Govern és la desenvolupar una Roses de qualitat enfront de la de quantitat. I aquest sanejament respon a aquesta manera de fer: que la gent de Roses tingui espais agradables i segurs per on passejar, i que els visitants que venen al municipi s’emportin una molt bona impressió.

Aquests arbres, molts d’ells plantats fa prop de quaranta anys i que alguns d’ells estan malalts, representen un perill per la gent que hi passa per sota, o per la mainada que hi va a jugar. Ja només per aquest fet, aquesta tala d’arbres s’hauria d’haver fet abans. Tot i això es deixen els que estan en millor estat sanitari i vegatatiu.

La Ciutadella és un símbol de Roses i un valor que cal tenir present en tot moment. Per aquesta raó es fa necessari poder millorar-ne la visibilitat i que quan la gent que entra a Roses hi passi per davant, la puguem mostrar tal i com es mereix. Com tot monument històric o artísitc de qualsevol poble o ciutat del món.

Entenc que s’hagi generat una polèmica, ja que la tala d’arbre és quelcom que no agrada a ningú. Però en aquest cas és una causa molt ben fonamentada que, com ja s’ha dit en diferents mitjans, respon a valors positius i de qualitat, i també de seguretat, tant per la gent que ens ve a visitar, com per la gent de Roses.

 

Josep Maria Masblanch

Regidor de Serveis

Ajuntament de Roses