Adjudicades les obres que permetran finalitzar el Vial Nord de Roses

Estat actual de les obres del Vial Nord

L’Ajuntament de Roses acaba d’aprovar la contractació dels treballs que permetran finalitzar la urbanització de l’anomenat Vial Nord, el qual donarà accés als terrenys cedits a la Generalitat de Catalunya per a la construcció de l’Escola Montserrat Vayreda. El nou carrer, que transcorrerà al llarg de 180 metres en paral·lel als actuals camps de futbol de la Vinyassa, possibilitaran l’arribada de les xarxes de serveis als solars del futur equipament docent

Estat actual de les obres del Vial Nord
Estat actual de les obres del Vial Nord

Tot i que aquestes obres es varen iniciar el maig de 2011 i tenien prevista la seva finalització durant el mes de setembre del mateix any, el cessament d’activitat de l’empresa encarregada dels treballs provocà l’aturada de les obres. Davant aquest fet, l’Ajuntament s’ha vist obligat a actualitzar el projecte inicial, detallant l’estat actual de les obres així com aquelles pendents encara d’executar, i el nou pressupost corresponent a l’obra pendent de fer.

Ara, un cop realitzada aquesta tramitació, s’acaben d’adjudicar a una nova empresa els treballs restants per un import de 211.000 euros, la qual comptarà amb un termini de 3 mesos per a la seva execució.

D’acord amb el projecte inicial, el Vial Nord estarà format per tres carrils de 3,5 m d’amplada cadascun i una franja d’aparcament en línia. Pel que fa a les voreres, tindran una amplada de 4 i 7 metres, ja que aquesta darrera inclourà un carril bici.

Amb les obres que s’han d’acabar d’executar es dotarà aquesta àrea dels sistemes d’evacuació d’aigües pluvials, d’abastament d’aigua potable, de sanejament d’aigües residuals, de subministrament elèctric, d’enllumenat públic i de telefonia, i s’urbanitzarà el primer tram del vial que preveu comunicar Roses amb les carreteres de Palau i de Cadaqués. Per últim, es preveu la plantació d’arbrat, en el cas del carril bici a banda i banda, i la instal·lació de la senyalització adient.