Roses Cultura

Agustí Badosa és investit nou president del Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Agustí Badosa ha obtingut 17 dels 33 vots possibles per ser proclamat com nou president de l’ens comarcal

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha acollit, avui dilluns 17 de juliol, el ple de constitució de la nova corporació comarcal. Fruit dels darrers comicis municipals el plenari estarà format per 33 consellers: 13 de Junts, 11 d’ERC, 4 del PSC, 3 de Tots per l’Empordà, 1 de Vox i 1 d’Amunt

Els 33 membres assistents han promès o jurat al càrrec per prendre possessió com a consellers. Han presentat candidatura tots els grups excepte la del Partit dels Socialistes que han votat la candidata de Junts Agustí Badosa, tal com han detallat a l’explicació de vot.

Badosa ha obtingut 17 vots; Agnès Lladó (ERC) 11, Jaume Mach (Amunt) 1, Ignasi Mulleras (VOX) 1 i 3 vots en blanc de Tots per l’Empordà. D’aquesta manera, el pacte de Govern amb el PSC ha garantit la continuïtat de JUNTS al capdavant de l’ens comarcal.

En el torn d’explicació de vot el portaveu de Junts, Josep Maria Bernils ha valorat positivament el pacte que des del 2003 han mantingut (amb una intermitència de quatre anys entremig) amb el grup socialista. Aquest balanç positiu ha provocat que reeditessin aquest “pacte de gestió”. El portaveu ha emplaçat a tots els consellers a treballar per la comarca, afirmant que “volem comptar amb tothom, i per això compartirem la feina amb tots ells […] a través de les comissions informatives i dels plens, com és preceptiu, però també en totes aquelles reunions de treball i trobades que calguin”.

Per la seva banda, el representat socialista Pere Casellas ha defensat el pacte afirmant que “l’Alt Empordà requereix d’un govern comarcal fort i cohesionat”. Ha precisat que el fet de mantenir el pacte demostra que dues forces amb posicionaments allunyats en alguns àmbits, poden arribar a acords quan es tracta de treballar per la comarca i les persones.

Discurs d’investidura d’Agustí Badosa

Agrair-vos en primer lloc i com a nou president del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, que ens acompanyeu en aquest moment solemne, en que acabem de complir amb el mandat democràtic de constituir aquest corporació, prenent possessió formal dels nostres respectius càrrecs.

En aquest mateix sentit, un d’agraïment especial a les conselleres i als consellers comarcals que m’heu fet confiança. Però també a aquells que heu votat altres candidats (o que us heu abstingut). Crec que tots som aquí amb un mateix objectiu: servir a totes les empordaneses i a tots els empordanesos amb la voluntat de millorar la seva vida, tant col·lectivament com en l’àmbit més individual de les persones i de les seves famílies. Recordar que som la comarca més amplia, més diversa i més complexa de Catalunya i per tant els nostres reptes van en consonància.

A aquest sentiment d’agraïment se m’hi afegeix el de la il·lusió per fer front a la responsabilitat que assumeixo, però tinc molt clar que la vull compartir totalment, no només amb aquelles companyes i companys que formaran part del govern sinó també, ho reitero, amb totes les conselleres i consellers comarcals que configuren aquest ple. Hi ha feina per a tothom i tothom serà benvingut a col·laborar en aquesta tasca de servir a la nostra comarca.

Permeteu-me que faci una al·lusió especial a la nostra/meva Presidenta, que ho ha estat durant la legislatura passada, la Sònia Martínez. Ella em va proposar assumir les responsabilitats que he desenvolupat com a conseller durant el període 2019-2023 i voldria destacar apart de les seves aptituds que la majoria heu pogut copsar, algunes de les seves actituds, com a persona propera, oberta i implicada, i que amb el seu permís, intentaré reproduir a futur. Dir també, que amb la seva complicitat també vaig acceptar agafar les responsabilitats que avui dia assumeixo com a President.

El Consell és el referent de tota la comarca, l’administració que s’ocupa i es preocupa de tot allò que afecta les persones i els municipis. Juntament amb la prestació de serveis, l’altre gran element que identifica la nostra administració és la defensa dels interessos comarcals. I si una idea sintetitza el pensament comú, de sobre quina ha de ser la funció de la institució, és que tot allò que afecta a l’Alt Empordà, afecta al Consell Comarcal, sigui o no de la nostra competència.

Comença un nou mandat que, al meu entendre i atès el perfil sociodemogràfic de la comarca, ha de mantenir quatre eixos fonamentals: incrementar l’atenció a les persones més desafavorides per tal de millorar la seva qualitat de vida i adaptar l’àrea de benestar social a la nova realitat social que va canviant any rere any. I aquí penso tant en persones grans, com amb gent que té incapacitats, o amb els nouvinguts que no troben el suports necessaris de cares a la seva plena integració a la nostra societat.

Hem de ser corresponsables amb temes de sostenibilitat, energies renovables, cicle de l’aigua i tot allò que té que veure amb la situació d’emergència climàtica on ens trobem.

Un altre eix serà el de promoure la generació d’activitat econòmica a partir de les polítiques que ja hem iniciat de foment del turisme cultural i dels diversos plans aconseguits amb el finançament de la Unió Europea. La col·laboració publico privada en turisme i fer-ho extensiu als nostres companys del Baix Empordà, ho hem de seguir fent, per la importància que té a la comarca en termes de PIB i de consolidació de la marca EMPORDÀ.

També volem incrementar i millorar els serveis prestats a la ciutadania per compte dels ajuntaments i, finalment, atendre les necessitats formatives dels joves tant pels que segueixen estudis reglats com per aquells que els abandonen abans d’hora, que com és prou conegut es tracta d’una tara molt negre que patim a la comarca. Aquí els espais joves amb tècnics compartits i dinamitzadors, hi tenen un paper cabdal a portar a terme.

Crec que som tots conscients que venim d’una legislatura que ha estat escapçada pel maleit COVID i que per tant haurem de reprendre temes que ja eren objectiu de l’anterior. Per tant en més motiu que en una primera fase parlarem de continuïtat, ja que els reptes es mantenen intactes. Per tant avui en voldria subratllar algunes de les línies estratègiques que crec que caldrà assumir:

En primer lloc necessitem i per cert ja hi ha hagut mocions en aquest sentit i en la passada legislatura, per aconseguir un millor finançament comarcal, si no volem ser una mera gestoria de transmissió de diners, a través dels famosos contractes programes, per exemple.

Hem de ser capaços de consolidar i ser un referent comarcal en gestió de residus i portar els ratis de selectiva als estàndards europeus, a partir entre altres, de les obres d’ampliació del CTR. De la Deixalleria comarcal que ens ha de permetre entrar en l’economia circular, aprofitant i valoritzant certs residus i reduint la part que vagi a l’abocador i d’un procés cada vegada més transversal d’educació ambiental i sostenibilitat.

Després dels efectes de la COVID-19 i els sobre costos per la guerra d’Ucraïna, hem de reiniciar de manera immediata la construcció del CAAC (Centre Acollida Animals de Companyia) per donar servei a tota la comarca i fer partícip a les entitats que estan enfocades al benestar animal i amb una gestió d’acord amb els temps que estem.

Pel que fa a la transició energètica i canvi climàtic, treballar conjuntament amb la Generalitat per obtenir el PLATER comarcal i començar a generar energia verda, pensant amb els objectius 2030 i 2050.

Des de la modèstia i per la manca de dotació econòmica significativa, hem de continuar amb el Pla d’ajudes a les entitats culturals de la comarca, de les quals en som corresponsables.

Per tot plegat, i en definitiva, allò que ens proposem és mantenir i fer créixer l’objectiu de la institució, que no és altra que el Consell sigui una eina útil per als pobles i per a tots els empordanesos.

Tots aquests propòsits els farem realitat gràcies, també i sobretot, al treball colze a colze amb la gent de la casa, l’ànima, la imatge, la força i l’energia del consell, el nostre equip multidisciplinari que fa una gran feina, sovint complexa i, a vegades, poc agraïda.

D’altra banda, com a nou president del CCAE, em poso a disposició de tots els ajuntaments de la comarca i, per tant, de tots els empordanesos en general per a atendre les seves demandes, per a la defensa de les causes justes, per a millorar les condicions socials, econòmiques i mediambientals de l’Alt Empordà.

Com un fet diferencial i espero que no temporal, hem de ser capaços d’alinear-nos amb la capital de comarca (Figueres), per trobar objectius comuns que siguin de benefici mutu i sempre amb el màxim respecte institucional. Figueres sol, ja és una tercera part de la població de la comarca i per tant hem d’estar sincronitzats.

Som una comarca diversa, complexa, rica en el sentit més ampli de la paraula, però amb desigualtats socials, i per exemple amb un PIB, que no respon als èxits de sectors econòmics com el turístic i que per tant hem d’estar al costat de noves propostes que puguin venir d’implantació de sectors econòmics amb millor valor afegit.

En acabar, vull proclamar novament la vigència i la necessitat del Consell Comarcal per assolir tots aquests objectius. Ho assumeixo plenament. Són una eina necessària, imprescindible, de reequilibri territorial, amb possibilitats i amb potencialitats.

Entomo el càrrec amb il·lusió i ganes, ganes de servir a la nostra estimada comarca i a la seva gent, tal com ho he fet fins ara i amb l’exemple de les Presidentes i Presidents que m’han precedit, i procurant ser digne de l’encàrrec que m’heu fet.

El nostre equip tan polític com tècnic, serà proper, estarem allà on passen les coses, escoltarem i treballarem sota la premissa de que les coses sempre es poden millorar i així tindreu la garantia de progressar.

I en aquesta feina sé que compto no només amb la col·laboració sinó també amb la decidida implicació de tots vosaltres, perquè en definitiva el que perseguim tots és que d’aquí quatre anys l’Alt Empordà sigui una comarca millor i en definitiva perquè la gent hi visqui millor.

Moltes gràcies a totes i a tots.
Visca l’Alt Empordà!
Visca Catalunya!

Agustí Badosa Figueras

Agustí Badosa és Enginyer Superior de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya i MBA Executive per la EAE i la UPC, ha exercit com a director d’operacions en diverses empreses del sector privat.

Va començar la seva carrera política com a regidor de Sant Pere Pescador l’any 2007, municipi d’on és alcalde des de 2015. Ha estat conseller comarcal i vicepresident del Consell Comarcal, al capdavant de qüestions mediambientals i de promoció turística.