Ajudes per pagar el lloguer de l’habitatge

Oficina d'Habitatge del Consell Comarcal de l'Alt Empordà

Bloc d'habitatges a Roses / Foto: arxiu

L’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal organitza xerrades per saber com obtenir aquestes ajudes per pagar el lloguer

Oficina de l'Habitatge del Consell Comarcal de l'Alt Empordà
Bloc d’habitatges a Roses / Foto: arxiu

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha obert una nova convocatòria d’ajuts per pagar el lloguer a la qual s’hi poden acollir totes les persones titulars d’un contracte d’arrendament i que compleixin requisits establerts per la normativa. L’import de l’ajut correspon al 40% del preu del lloguer mensual i pot arribar fins a 2.400 euros anuals (200 euros mensuals).

La convocatòria estableix els preu màxim que pot tenir el lloguer objecte de subvenció i els màxims de renda familiar que ha de tenir la unitat econòmica de convivència per poder gaudir d’aquest ajut. El límit d’ingressos de la unitat de convivència ve marcat per l’indicador de renda de suficiència (IRSC) i s’estableix en funció de les persones que viuen en el mateix domicili. Per als habitatges de la demarcació de Girona, el preu del lloguer mensual no pot superar els 450 euros.

L’Oficina local d’Habitatge del Consell Comarcal de l’Alt Empordà organitza unes sessions informatives grupals sobre la convocatòria tots els dimecres i divendres de 10 a 11h i de 12 a 13h, a la sala d’actes, amb l’objectiu d’orientar les persones interessades. Aquestes trobades estan obertes a tothom i per accedir-hi es dóna un número, ja que l’assistència està limitada a una vuitantena de persones per sessió.

Amb aquestes sessions informatives, que s’aniran fent fins a l’acabament de la data de presentació de sol·licituds, l’Oficina d’Habitatge del Consell evita l’atenció individualitzada que en l’anterior convocatòria d’ara fa dos anys va provocar nombroses cues. A les sessions es resolen tots els dubtes que es plantegen els assistents i se’ls ajuda a emplenar els models de sol·licitud. En algunes de les reunions també hi assisteixen mediadors per afavorir aquest suport en cas de dificultats en la comprensió verbal.

Les sol·licituds es poden presentar també a l’Oficina d’Habitatge del Consell, fins el dia 23 de juny, des d’on es tramitarà cap a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. A la pàgina web es pot ampliar la informació sobre la convocatòria, els tràmits i els models de sol·licitud requerits.