Ajuts al lloguer per a gent gran i persones en risc d’exclusió

Ajuts al pagament del lloguer per al 2020

L’Agència d’Habitatge de Catalunya ha obert dues convocatòries d’ajuts al lloguer: per a persones i famílies en risc d’exclusió social i per a gent gran. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 3 de juliol i es poden presentar online o, si s’opta per la tramitació presencial, al Servei d’Atenció al Ciutadà-SAC, demanant cita prèvia al telèfon 972 252 400.

  • Subvencions per al lloguer població en risc d’exclusió social

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d’exclusió social. L’import de la subvenció serà del 40% de l’import del lloguer anual de l’habitatge amb un màxim de 2.400€ anuals per habitatge.

Termini:

El període de presentació de sol·licituds s’inicia el dia 28 de maig de 2020 i finalitza el 3 de juliol de 2020.

Documentació:

Descarrega´t la sol·licitud AQUÍ.

Descarrega’t el resum informatiu AQUÍ.

Tramitació telemàtica AQUÍ.

  • Ajuts al lloguer per a persones grans

Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que l’any natural de la convocatòria tinguin 65 anys o més i que siguin titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya.

L’import màxim de lloguer o renda mensual per l’habitatge no pot ser superior als 500 € (demarcació de Girona). Per a unitats de convivència on hi hagi algun membre amb discapacitat i amb el barem de mobilitat favorable reconegut pel Departament competent, s’estableix un límit de l’import màxim de lloguer mensual de 900 euros. 

Termini:

El període de presentació de sol·licituds s’inicia el dia 28 de maig de 2020 i finalitza el 3 de juliol de 2020.

Documentació:

Descarrega´t la sol·licitud AQUÍ.

Descarrega’t el resum informatiu AQUÍ.

Tramitació telemàtica AQUÍ.