Ajuts per adequar l’enllumenat públic a la nova normativa de protecció contra la contaminació lumínica

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Abans de finals de 2016 s’hauran de canviar les làmpades de vapor de mercuri per d’altres de vapor de sodi o similars

Abans de finals de 2016 s’haurà de canviar l’enllumenat públic substituint les làmpades de vapor de mercuri per d’altres de vapor de sodi o de tecnologies de característiques similars

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Abans de finals de 2016 s’hauran de canviar les làmpades de vapor de mercuri per d’altres de vapor de sodi o similars

El Diari Oficial de la Generalitat publica avui les bases reguladores de les subvencions per fomentar la realització d’actuacions de millora de la il·luminació exterior. Aquestes bases regiran la convocatòria de subvencions que està previst publicar en les properes setmanes.

Els ajuts estaran adreçats als ajuntaments, a les entitats municipals descentralitzades i als consells comarcals titulars d’instal·lacions d’enllumenat exterior. També hi podran concórrer els consells comarcals que tinguin encomanada la gestió i l’execució de l’actuació subvencionable.

Les actuacions, que s’hauran d’executar entre l’1 de gener i el 30 de novembre de 2015, hauran d’incloure alguna de les següents accions:

  • Instal·lació de reguladors horaris.
  • Instal·lació de reguladors de flux lluminós.
  • Substitució de llums que emetin un flux d’hemisferi superior instal·lat superior a l’1%, per d’altres que emetin com a màxim l’1%.
  • Substitució de làmpades d’incandescència, vapor de mercuri d’alta i/o baixa pressió i halogenurs metàl·lics per làmpades de vapor de sodi d’alta i/o baixa pressió. En el cas dels municipis situats prop de l’àrea d’influència de les zones de protecció màxima envers la contaminació lumínica, la substitució serà per tecnologies encara més restrictives.

Les instal·lacions públiques obsoletes, ineficients o inadequades s’han de substituir en un any i mig

En aplicació de la normativa vigent, a partir del 31 de març de 2016, en el cas de les zones de més protecció, i del 31 de desembre de 2016, en la resta de casos, ha de cessar el funcionament de les instal·lacions d’enllumenat considerades obsoletes, ineficients o inadequades. És el cas de les làmpades de vapor de mercuri d’alta pressió -que afecten substancialment la biodiversitat i són potencialment contaminants després del seu ús-, les ubicades en zones de protecció màxima envers la contaminació lumínica que no són de vapor de sodi o altres tecnologies de característiques espectrals similars, i les que emeten un flux lluminós per sobre del pla paral·lel a l’horitzó superior al 50%, és a dir, que dirigeixen bona part de la llum cap al cel.

La convocatòria d’ajuts que es publicarà properament està adreçada a col·laborar amb els titulars d’aquestes instal·lacions, reduint-los la despesa derivada de la compra d’aquesta nova tecnologia. La Direcció General de Qualitat Ambiental ha calculat que les inversions que cal realitzar les recuperaran en el termini d’uns 5 anys.