Al voltant del mes de febrer de 2020 la urbanització del Mas Oliva de Roses comptarà amb una plaça d’esbarjo, joc i trobada

Plaça del Mas Oliva

S’han iniciat les obres de la que serà la plaça del Mas Oliva

S’han iniciat les obres de la que serà la plaça del Mas Oliva amb una zona verda, jocs i àrea d’aparcament que tenen un termini d’execució de 6 mesos

Aquesta setmana s’han iniciat les obres per a la creació d’un nou espai públic en el solar situat en la confluència dels carrers Amsterdam, Viena i Luxemburg, a la urbanització del Mas Oliva. Una nova plaça de trobada, joc i descans per als veïns de la zona, que també incorporarà un espai per a estacionament i renovarà el serveis per millorar l’eficàcia en el subministrament i recollida d’aigüa i l’eficiència energètica de l’enllumenat.

La nova plaça disposarà d’una superfície total de 4.015 m2 i disposarà de zona de jocs i de descans, incorporant el mobiliari urbà, jardineria i enllumenat necessaris per a aquests usos. S’habilitarà també una zona d’aparcament. El projecte resoldrà el deteriorament dels paviments i voreres que patia aquest espai i de l’arbrat -principalment pins- que provocava l’aixecament de vorades pel creixement d’arrels. 

El nou espai públic s’ha dissenyat per donar resposta a dues funcions i estarà format per dues zones: la de plaça-parc i la d’aparcament de vehicles. La zona destinada a plaça és la més gran i disposarà d’una superfície superior als 3.000 m2. Acollirà les zones de joc -una infantil i una altra per a adults amb taules de ping-pong-, passeig, espai d’ombra i una zona de pícnic amb taules i cadires.  

La jardineria jugarà un paper important, mantenint els pins existents en bon estat i apostant per una vegetació amb espècies ja utilitzades al municipi amb bons resultats i mínims consums hídrics. Es plantaran oliveres, que mantindran la imatge de la urbanització, til·lers alineats a la zona de passeig, moreres a l’espai d’ombra, perers i lledoners a l’espai de la font, i arbres de l’amor i plantes enfiladores a l’estació transformadora existent per crear un mur verd, a més de plantes arbustives tipus romaní, lavanda, camamilla. 

Tots aquests espais s’interrelacionaran a través de diferents plataformes que s’adaptaran al desnivell del terreny. El paviment serà majoritàriament de sauló i sauló compactat per a les zones de pas, combinat també amb terrasses de gespa. 

Pel que fa a la zona d’aparcament de vehicles, que tindrà el seu accés pel carrer Viena, es distribuirà a partir d’una calçada central asfaltada i d’aparcaments a banda i banda amb 15 places d’estacionament, que també donarà accés als vehicles de les propietats privades existents. 

Les tasques d’instal·lació de xarxa de reg, de recollida d’aigües pluvials i la renovació de l’enllumenat amb nous punts de llum, completaran la urbanització i milloraran l’eficiència d’aquests serveis. Les obres, que tindran una durada de 6 mesos, compten amb un pressupost de 351.000 €.