Alt Empordà es declara una comarca catalana, lliure i sobirana

consell_comarcalEl Consell Comarcal  va aprovar, ahir, en el ple ordinari de desembre, una moció per la qual l’Alt Empòrdà és declara moralment “ una comarca catalana, lliure i sobirana”. Una proposta que va ser aprovada amb tots els vots a favor excepte dels PP, que va votar en contra.

La moció demana al Parlament de Catalunya que estudiï totes les mesures que s’hauran  d’emprendre, si així ho decideix el poble català, per a la seva consecució. Així, també insta al President de la Generalitat de Catalunya perquè treballi en la formulació i en possibilitar el dret a decidir dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.

D’aquesta manera, després de La Garrotxa, l’Alt Empordà és la segona comarca de la demarcació de Girona que es declara “catalana, lliure i sobirana”.

Moció per la declaració de l’Alt Empordà com a comarca catalana, lliure i sobirana

Que en aquests moments el context nacional que es viu a Catalunya és excepcional tant per les seves institucions com per la seva població.

Que les polítiques econòmiques que aplica el govern de l’Estat Espanyol perjudiquen l’economia catalana.

Que el dèficit crònic de finançament i d’inversions de l’Estat Espanyol a Catalunya, suposa de facto una situació d’espoli per la via de la fiscalitat.

Que el patiment de la ciutadania de Catalunya és de progressiva gravetat tant per la situació econòmica com per la social que se’n deriva.

Que fets com la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut aprovat pel Parlament de Catalunya i pels seus ciutadans, escapcen l’autogovern.

Que les reformes educatives aprovades a les Corts espanyoles posen en perill un model educatiu integrador i que garanteix la cohesió social de Catalunya.

Que en els darrers temps, moltes de les actuacions del Govern i les Cambres espanyoles han limitat les competències de la Generalitat.

Que les darreres propostes de legislació anunciades pel govern espanyol, atempten clarament al principi d’autonomia municipal.

Que molt sovintejadament, determinades actituds de responsables polítics espanyols denoten una falta de comprensió i respecte cap als catalans i les catalanes, la nostra identitat, llengua, cultura i història.

Que el passat 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, es produí la manifestació més gran de la història de Catalunya, que auspiciada per l’Assemblea Nacional de Catalunya i amb el lema “Catalunya: Nou Estat d’Europa”, clamava per la Independència.

Per tot l’exposat, i principalment per preservar els benestar dels nostres ciutadans, i per procurar impedir que la situació de crisi s’agreugi i derivi en més problemes amb més dificultats pel manteniment de les polítiques socials, de degradació de les activitats empresarials, laborals i en més increment de la desocupació i empobriment de les famílies, proposem al Ple l’adopció dels següents

 ACORDS

1.- Declarar que l’Alt Empordà és moralment una comarca catalana, lliure i sobirana.

2.- Demanar al Parlament de Catalunya que estudiï totes les mesures que s’hauran  d’emprendre, si així ho decideix el poble català, per a la seva consecució.

3.- Instar al President de la Generalitat de Catalunya perquè treballi en la formulació i en possibilitar el dret a decidir dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.

4.- Sotmetre a la consideració del Parlament de Catalunya perquè es debati la necessitat d’emprendre accions immediates com, entre d’altres, les següents:

– la creació dels registres civils, mercantils i de la propietat catalans.

– la creació d’una hisenda pròpia i d’un banc nacional de Catalunya.

– la creació de les administracions fiscals i de justícia catalanes.

– la creació d’una comissió destinada a comunicar i negociar, amb la comunitat internacional inclosa Espanya-, l’inici del procés d’independència de Catalunya

– decretar que les banderes oficials siguin, a les administracions oficials, la senyera, i, a les administracions locals, a més la local. Així mateix, permetre que al costat de les oficials puguin onejar-hi estelades fins arribar a l’assoliment de la plena sobirania.

– deixar sense aplicació totes les lleis i reglaments, sentències judicials i resolucions que limiten l’ús de la llengua catalana en qualsevol àmbit de la vida pública o acadèmica catalana.

– ordenar que tots els cossos policials i militars en territori català hagin de realitzar comunicació prèvia i demanar autorització per a realitzar llurs funcions dins del territori de Catalunya.

– assumir la plena competència sobre la regulació dels dies festius i laborables

– demanar l’empara de la Unió Europea i l’aportació d’observadors per a garantir que el procés de transició cap a la sobirania ha estat plenament cívic, transparent i democràtic.

5.- Manifestar el ple suport del Consell Comarcal de l’Alt Empordà a totes aquelles organitzacions que treballen en favor de la llibertat i dels drets nacionals de Catalunya i de la seva emancipació com a país.

6.-. Notificar aquests acords a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Parlament de Catalunya i als Grups Parlamentaris, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya, i a l’Associació de Municipis per la Independència.