Alumnes del Centre Escolar Empordà participen en el programa d’educació emprenedora “Roses ets tu”

Centre Escolar Empordà

Un moment de la sessió de treball entre els alumnes del Centre Escolar Empordà amb les diferents autoritats, a l'Ajuntament de Roses

Programa impulsat pel Centre Escolar Empordà amb l’objectiu que els alumnes treballin en un projecte d’anàlisi i participació

Centre Escolar Empordà
Un moment de la sessió de treball entre els alumnes del Centre Escolar Empordà amb les diferents autoritats, a l’Ajuntament de Roses

Una seixantena d’alumnes de cicle superior del Centre Escolar Empordà van celebrar durant la tarda de dilluns una sessió amb representants i treballadors de l’Ajuntament i de diferents associacions de Roses amb la intenció de recollir les seves impressions i idees sobre quines són les necessitats i problemàtiques del municipi. Aquesta sessió va ser impulsada pel mateix centre educatiu de Roses dins del Programa d’Educació Emprenedora “Roses ets tu”.
Així, l’alcaldessa i els regidors d’Ensenyament, Benestar Social i Serveis, diferents tècnics municipals de les àrees de joventut, urbanisme, ensenyament, esports i policia local, i representants d’associacions del municipi destinades a programes socials, esportius, relacionats amb la vellesa o amb els joves (associacions de jubilats, Xarxa de Convivència, GEN, Fundació Roses Contra el Càncer,…) van debatre amb els alumnes participants en aquest projecte educatiu quines són, des del seu punt de vista, les necessitats que té en l’actualitat Roses.
Durant la sessió els alumnes van recollir tota aquesta informació per al seu posterior estudi i anàlisi, ja que el programa preveu que siguin els propis estudiants els encarregats de proposar solucions a les necessitats detectades, treballant en equip i d’una forma innovadora i creativa. L’objectiu final és que els alumnes adquireixin les eines necessàries per convertir les seves inquietuds i idees en projectes que es puguin presentar i portar a terme en equip.