Aprovades les dedicacions i retribucions dels regidors de Palau-saverdera

Ajuntament de Palau-saverdera

Ple de l'Ajuntament de Palau-saverdera / arxiu

El ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera aprova les dedicacions i retribucions dels seus polítics

Ajuntament de Palau-saverdera
Un moment del ple extraordinari de l’Ajuntament de Palau-saverdera on s’ha aprovat el cartipàs municipal

En el ple extraordinari de l’Ajuntament de Palau-saverdera, celebrat aquest matí, s’ha aprovat que l’alcaldessa de Palau-saverdera, Isabel Maria Cortada (Gent de Palau-Acord Municipal), serà l’única de la corporació municipal que tindrà dedicació exclusiva amb una retribució anual bruta de 35.000 euros.
Un sou que tot i estar per sota del màxim que permet la llei, Cortada no cobrarà per assistir al ple ni a les Juntes de Govern.

Es va aprovar, però, que la resta de regidors cobraran 50 euros bruts per assistència a ple i 200 euros bruts per Junta de Govern.

En el mandat anterior, no hi havia cap dedicació exclusiva, l’alcalde cobrava 650 euros bruts per assistències a sessions de ple i de junta de govern, amb un màxim de 2.600 euros al mes. Els altres regidors cobraven 100 euros bruts per assistències a plens i juntes, amb un màxim de 400 euros per regidor al mes.

L’alcaldessa ha renunciat a cobrar de l’Ajuntament durant els mesos de juliol i agost per tal de no incrementar la partida associada a les retribucions dels càrrecs electes que ja estava prevista en els pressupostos del 2015.

El regidor d’Economia i Hisenda, Guillermo Colomer (Alternativa per Tothom) confia que aquesta partida es podrà reduir al final de l’exercici, perquè possiblement no es faran tantes sessions de ple com ara s’han previst.
Colomer també ha explicat que l’any que ve, bona part de la retribució de l’alcaldessa estarà subvencionada per la Generalitat.

Els tres regidors de CiU presents a la sala han votat en contra de la proposta perquè consideren que els regidors de l’equip de govern cobraran més ara que abans i, per contra, s’ha rebaixat el que percebran els regidors de l’oposició.

Altres acords del ple
A la sessió plenària de l’Ajuntament de Palau-saverdera també s’ha aprovat l’expedient de modificació de crèdit per poder cobrir la despesa del casal i casalet. S’han tret diners d’altres partides per poder pagar aquest servei. Una modificació de crèdit en el que els regidors de l’oposició (CiU) s’han abstingut.

Així mateix, s’ha aprovat iniciar un procediment obert per contractar l’empresa que es farà càrrec del servei de menjador a l’escola, llar d’infants i casals, amb el vots en contra dels regidors de CiU.

Per unanimitat s’ha acordat escollir un jutge de Pau substitut, figura que tot i que la llei requereix de la seva existència, encara no existeix a Palau.

I finalment s’ha donat compte al ple de 3 sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, una de les quals, ha anul·lat les contribucions especials que va aprovar l’Ajuntament en el mandat anterior per substituir l’enllumenat de Bellavista.