Aquest dimecres, 11 de maig, es fa el sorteig per assignar les places dels Casals Municipals d’Estiu de Roses

Casals d'Estiu de Roses

S’ha de fer un sorteig per accedir als Casals Municipals d’Estiu de Roses perquè el nombre total de preinscrits supera les places ofertes

Casals d'Estiu de RosesMés demanda que oferta és la situació que s’ha tornat a produir en el període de preinscripcions per participar als Casals Municipals d’Estiu de Roses. Hi havien 1.100 places disponibles, i el nombre preinscrits ha superat aquesta xifra. Per aquest motiu,  aquest proper dimecres, 11 de maig,  es farà un sorteig públic, que tindrà lloc, a les 9 del matí, a la Sala de Plens de l’Ajuntament per tal de poder assignar les places.

Per a procedir al sorteig s’elaborarà un llistat numerat i ordenat alfabèticament (pel primer cognom)  dels  preinscrits  a  cada torn d’activitat. Per sorteig es determinarà el número que inicia l’ordre de les inscripcions.  Obtindran una plaça al casal el número sortejat i els correlatius fins a cobrir el total de les places ofertes. Els preinscrits que no hagin obtingut una plaça quedaran en llista d’espera.

Els preinscrits que obtinguin plaça en el sorteig hauran de realitzar la inscripció a l’activitat i  torn dins del període establert. Només es consideraran definitives les inscripcions si es realitza el pagament de la totalitat de la quota i s’aporta tota la documentació requerida. Les inscripcions no formalitzades en aquest període perdran la reserva de plaça.

Podeu consultar nombre de preinscrits per torns i condicions del sorteig al següent enllaç.