Aquesta tarda s’ha registrat un nou positiu de coronavirus a Roses, i tornen a ser 16

Casos de coronavirus a Roses

Mapa de casos de coronavirus actualitzat a les 17:47 hores d'avui, 15 d'abril

Actualització sobre els casos positius de coronavirus a Catalunya amb data d’avui 15 d’abril, a les 17:47 hores

A l’actualització de les 17:47 hores d’avui, 15 d’abril, del Registre COVID s’assenyala, a través del mapa interactiu de sota que a Roses s’ha tornat a registrar un nou cas de coronavirus, amb un acumulat de 15.

La font de dades és el Registre COVID del Departament de Salut, el qual s’actualitza, com a mínim, dues vegades al dia. Aquestes dades recullen els pacients que han estat diagnosticats a partir d’una prova de laboratori (PCR) i, alhora, s’ha pogut identificar la seva zona de residència.​

Aprofundint en el mapa s’aconsegueix mostrar la divisió territorial fins a arribar en l’àmbit de municipi. No apareixen les dades de casos positius en aquells municipis inferiors a 200 habitants, per tal de garantir la privacitat de les dades.​