Cinema a la Fresca

Art, cultura i música per millorar la salut i el benestar emocional  als centres sanitaris i penitenciaris gironins

Diputació de Girona
Moment de la presentació del acords per potenciar el poder de l'art i la cultura per millorar el benestar i la salut emocional de les persones / Foto: Miquel Millan

Acord entre la Diputació de Girona, l’Hospital Trueta i Neardental Records per millorar la salut i el benestar emocional a través de la música

La sala Ferran Agulló de la Diputació de Girona va ser l’escenari, ahir dimarts, de la presentació de dos convenis que tenen per objectiu potenciar el poder de l’art i la cultura per millorar el benestar i la salut emocional de les persones. Ambdós es dirigeixen a col·lectius que es troben en situació d’exclusió social.

L’Organització Mundial de la Salut defineix la salut, no com l’absència de malalties sinó un conjunt d’estat de benestar físic, mental i social. És partint d’aquesta premissa que sorgeix les Arts en Salut, metodologia que internacionalment es coneix com a “Arts in Health”, en la que s’utilitza el poder de les arts i la cultura per millorar la salut i el benestar de les persones en diversos contextos institucionals i comunitaris.

Emmarcat en l’Arts en Salut, d’una banda, es va presentar el Protocol d’Intencions firmat entre la Diputació de Girona i l’Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de l’Institut Català de la Salut (ICS) a Girona que estableix un marc de col·laboració en temes de cultura i salut per tal de desenvolupar accions que apropin la cultura a l’àmbit de la salut, especialment per col·lectius que es troben en situacions d’exclusió cultural.

En aquest sentit, es va presentar el primer dels projectes que es durà a terme dins aquest acord, el “Vibrem”, que organitza sessions de musicoteràpia, individuals o grupals, amb infants i famílies que són tractats per l’Equip de Cronicitat Complexa i Atenció Pal·liativa Pediàtrica de Girona, és a dir, l’equip de professionals sanitaris de l’Hospital Trueta i de l’atenció primària de l’ICS que dona suport a les famílies amb fills amb malalties cròniques complexes amb alta fragilitat o tributaris d’atenció pal·liativa.

D’altra banda, també en el marc de les Arts en Salut, es porta a terme el projecte “A tocar”, un cicle de concerts o tallers que es programen al llarg de l’any en hospitals, sociosanitaris i centres penitenciaris de la demarcació de Girona.

Tots dos projectes els desenvolupa l’Associació Neandertal Records, una productora cultural especialitzada en música i arts escèniques.

A la presentació hi van participar Jordi Camps, vicepresident i diputat de Cultura de la Diputació de Girona; Gloria Padura, directora de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta; Mireia Crehuet, coordinadora de l’Equip de Suport a la Cronicitat Complexa i Atenció Pal·liativa Pediàtrica de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta; i Martí Sancliment, productor i programador cultural a Neandertal Records.

El Protocol d’intencions entre el servei de cooperació cultural de la Diputació de Girona i l’Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, constata els objectius comuns i complementaris en àrees de desenvolupament del benestar emocional i físic de les persones i de la recerca d’aquest benestar des del vessant de la cultura i la salut i permet aprofitar al màxim els potencials de les dues institucions.

L’objecte d’aquest protocol és establir una col·laboració institucional en el marc de la cultura i la salut per apropar la cultura a tothom, especialment a aquells col·lectius que es troben en situacions d’exclusió cultural, ja sigui per tenir diagnosticada una malaltia crònica complexa, per estar en fase finals de vida o per altres circumstàncies de salut que els mantenen en situació d’exclusió.

Pel diputat de Cultura, Jordi Camps, “aquest protocol constata una cooperació necessària per portar a terme un seguit d’activitats i vetllar per assegurar al màxim la qualitat de vida de les persones i dotar-les del dret universal d’accés a la cultura i a l’art, reconegut per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) de les Nacions Unides”.

La cultura és un element de benestar per a la salut física i emocional de les persones. Està demostrat que la pràctica i l’assistència a activitats culturals estan relacionades amb un millor estat de benestar i salut i a més supervivència.

Dins d’aquest context, diversos estudis mostren els beneficis de la utilització de les arts (música, arts visuals, arts plàstiques, etc.) en unitats oncològiques, cardiovasculars, en persones amb problemes de salut mental i també en l’alleujament del dolor. I també en persones en risc d’exclusió social i vulnerabilitat. 

El projecte “Vibrem” apropa la música a aquelles persones que tenen més dificultats per accedir-hi, des d’una visió social i comunitària; i utilitza la música com un element terapèutic i facilitador de transicions de fase de vida, des d’una perspectiva d’atenció integral de l’infant amb malaltia limitant per la vida i la seva família, a través de la musicoteràpia.

El projecte “A tocar” ofereix serveis de concerts i tallers a hospitals i centres penitenciaris o sociosanitaris, per aquelles persones que, de manera temporal o permanent, estan privats dels dret d’accés universal a la cultura.

El productor i programador cultural a Neandertal Records, Martí Sancliment, va afirmar que “des de la nostra associació estem molt satisfets dels resultats obtinguts així com de l’acollida que el projecte ha rebut per part dels usuaris de centres penitenciaris, pacients hospitalaris, geriàtrics i treballadors mèdics dels diferents centres. Fem del dret universal de la cultura, una realitat. Una cultura transformadora que té la capacitat d’emocionar”.

La directora de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, Glòria Padura,va  explicar que la línia estratègica de l’Institut Català de la Salut amb la metodologia d’Arts en Salut, que s’ha impulsat en els darrers anys, donat que són molts els beneficis que aporta l’art i la cultura com ara “el desenvolupament de la capacitat cognitiva, la capacitat d’anàlisi i crítica o el reforçament de l’autoestima”. La directora del Trueta va explicar que l’abordatge de les accions emmarcades en l’Arts en Salut es fa des d’una metodologia rigorosa i s’exigeix que compleixin amb alguns requisits com són que “l’acció ha de tenir un objectiu clar de salut, la intervenció ha de ser cocreada per professionals de l’àmbit de la salut i de les arts o la cultura, però també pels destinataris d’aquesta acció, s’ha d’avaluar i s’ha de comunicar el retorn de l’acció en publicacions científiques”.

Finalment Mireia Crehuet, coordinadora de l’Equip de Suport a la Cronicitat Complexa i Atenció Pal·liativa Pediàtrica de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, va manifestar que se sentia “emocionada perquè crear aquest projecte és una molt bona notícia, sobretot per a les famílies a les que atenem”, que a partir d’aquest juliol ja en seran 30. La pediatra ha explicat com s’ha fet el pilot del projecte, en el qual hi van participar sis famílies amb fills de fins a 5 anys amb malaltia crònica complexa limitant per la vida o tributaris de rebre atenció pal·liativa.

La Dra. Crehuet qualificava com a “molt important” el fet que “poder donar aquesta experiència a casa seva mateix” i afegia que “no es tracta de portar música a casa i prou, sinó d’aprofitar-ne tot l’efecte terapèutic”. La coordinadora de l’Equip ha valorat el projecte com a “molt positiu”  ja que “les sessions de musicoteràpia afavoreixen significativament la qualitat de vida i el benestar de les famílies, s’ha observat una evolució positiva en els infants, evidenciant beneficis concrets en la seva estimulació i desenvolupament al llarg de les sessions”. Per a les famílies, “el projecte Vibrem els ha aportat moments per emocionar-se, per relaxar-se, qualitat de vida, els ha permès millorar la comunicació i el vincle amb el seu fill o filla, i els ha millorat l’experiència familiar”, va concloure Mireia Crehuet.