Augmenta el nombre de persones ateses per la Fundació Tutelar de l’Empordà

Fundació Tutelar de Figueres
El president de la Fundació Tutelar de Figueres, Josep Maria Valent, i la seva gerent, Rosa Ayats, duran la presentació del balanç del 2020 de l'entitat

Un increment pel qual la Fundació Tutelar ha hagut d’augmentar els seus recursos personals i d’espai, traslladant-se a una nova seu

Ahir al matí, el president de la Fundació Tutelar de l’Empordà, Josep Maria Valent i la gerent de l’entitat, Rosa Ayats van presentar el balanç del 2020.
Un balanç en el que el responsables van assenyalar que el nombre de les persones ateses per la Fundació augmenta, any rere any. Aquest fet, que es dona a causa de la derivació d’usuaris per prescripció judicial, ha provocat que l’entitat hagi d’augmentar els seus recursos personals i d’espais, motiu pel qual ha canviat d’espai traslladant-se a la nova seu ubicada a la Rambla núm. 21 de Figueres. Sobre aquest canvi, el president de la fundació Josep M. Valent ha agrait “al Consell Comarcal de l’Alt Empordà que ens hagi acollit durant tots aquests anys, ja que ens ha permès créixer i focalitzar-nos en atendre els usuaris”.

L’any 2020, la fundació va atendre 13 persones en règim de pretutela, 19 en curatela i 40 en tutela. També es va designar l’entitat com a administradors patrimonials de 3 persones, els defensors judicials de 12 i assistents de 3.

Gradualment s’ha incrementat l’atenció a persones de la tercera edat; un 46,67% dels usuaris són persones majors de seixanta anys de les quals un 30% són més grans de vuitanta anys aquests gairebé tot dones. Del total de persones ateses, un 53% viu institucionalitzada (residències, llars-residències) mentre que del 47% restant, un 16% viu amb la família. Un 13% viuen sols i disposen dels programes suport a la vida independent. Un 15% disposa de servei de cuidador de dependència o d’un Servei d’atenció domiciliària i un 1% viu amb cuidador intern.

Quant a col·lectius, gairebé la meitat (46%) són persones amb discapacitat intel·lectual, un 33% persones amb dèficit cognitiu (demències, Alzheimer…) i un 21% persones amb malaltia mental. Un dels altres serveis que ofereix la Fundació és el d’informació i assessorament a famílies i professionals amb relació als tràmits del procediment judicial del procés de modificació de la capacitat.

La gestió durant la Covid-19
L’any 2020, la fundació va atendre noranta persones en les diferents figures judicials. La situació provocada per la pandèmia de la Covid-19 es va traduir en un canvi substancial tant de les necessitats de les persones ateses, com del personal de la fundació. Va requerir la implicació immediata dels professionals a la nova situació, adaptant el treball a les noves necessitats de les persones i com fer-hi front; tot garantint que disposessin de les necessitats bàsiques cobertes. En el cas dels usuaris que viuen al seu domicili  facilitant  que disposessin d’aliments, medicació, atenció sanitària , material de prevenció i altres materials rellevants per ells, així com una comunicació constant amb tots i cadascú.

L’altre gran repte van ser les persones institucionalitzades en centres residencials patint llargs períodes de confinament i aïllament. La fundació no va escatimar esforços cercant eines de comunicació (que disposessin de tablets i ordinadors per tal de fer videotrucades), tant per contactar amb els professionals de l’entitat com amb les seves famílies.

En aquests moments la societat, els estaments jurídics i les Fundacions Tutelars es troben davant d’un nou paradigma: s’acaba d’aprovar pel Congrés dels Diputats el projecte de llei en què es reforma la legislació civil i processal pel suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica. La present reforma pretén fer un pas decisiu a la Convenció Internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat (CDPD) aprovada l’any 2006 a Nova York, que fou ratificada per Espanya el novembre del 2007.

La nova regulació es basa en el respecte a la dignitat de la persona tutelada dels seus drets fonamentals, el respecte a la seva lliure voluntat, així com a la seva autonomia, la no discriminació, la participació i inclusió plena i efectiva a la societat, al respecte per la diferència i igualtat d’oportunitats.