Augmenta la presència de carns, hortalisses i lactis en la cistella de la compra dels espanyols durant el mes de març

Mercat de la fruita i verdura de Roses
Les parades del Mercat de la fruita i verdura de Roses obriran demà davant el Mercat Cobert, el seu lloc habitual / Foto: arxiu

El consum de carn creix en un 16,3% amb un total de 214.014.750 quilos al mes de març d’enguany enfront dels 184.065.390 quilos de març de 2019, destacant la carn de boví, pollastre i porc

Les dades del volum de compra de les llars espanyoles recopilades pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació durant el mes de març passat que mostren una major presència de productes com les carns, les hortalisses, els llegums, l’arròs o els lactis en la cistella de la compra dels espanyols durant el mes de març passat, amb un increment general del 15,4% respecte a març de 2019.

Un canvi en els hàbits de compra motivat per l’estat d’alarma declarat a meitat del mes març, arran de la pandèmia mundial provocada pel virus Covid-19 i a aquest efecte directe que té en la població romandre confinada en les seves llars

Carns, hortalisses i llegums

Així, en el sector carni es constata un creixement del 16,3%, amb un volum de compra de 214.014.750 quilos al març d’enguany, enfront dels 184.065.390 kg de març de 2019.

Destaca la pujada en la carn de boví (20,9%), igual que en les carns fresques de pollastre i porc, amb variacions del 16,9% i 18,6% respectivament. Descendeix, no obstant això, la venda de carns d’oví/caprí i conill amb caigudes del 4,9% i 2,4% respectivament.

Les hortalisses fresques i patates també incrementen en línies generals el seu volum en les llars amb una variació del 18,6%, en ascendir a 362.189.500 kg el volum al març de 2020, enfront dels 305.376.060 kg al març de 2019.

L’alça és superior al 20% en alguns tipus com a cebes (23,7%), enciam/escarola o endívia (35,5%) o els pebrots +21,8%). Creixen de forma destacada els fesols tendres (13,4%), les cols (18,7%) o els tomàquets amb un increment del 11,6% en positiu.

En el cas de les fruites, augmenten un 8,8% en volum, un creixement per sota de la mitjana total. L’augment en la demanda de fruites es produeix en alguns tipus, amb increment de taronges (10,4%), mandarines (19,6%) i llimones (27,3%). També s’aprecien creixements en pomes (12,0%) i peres amb un augment de volum del 11,0%. Decreix, no obstant això la demanda de maduixes/maduixots, síndria i raïm.

En l’alimentació bàsica també s’aprecien increments per a algunes categories com els llegums, la demanda dels quals creix en un 61,1%, amb un total de 23.108.540 kg al març d’enguany, enfront dels 14.342.210 kg de març de 2019 o l’arròs que arriba als 24.048.090 kg al març 2020 enfront dels 15.846.400 kg de 2019, la qual cosa suposa un increment del 51,9%.

També la compra d’ous puja en un 21,5%; el pa en una proporció del 8,8% o el sucre amb una variació respecte a març de 2019 del 37,0%.

Lactis i productes pesquers

És igualment notable l’augment de la demanda de llet líquida i derivats lactis amb un increment del 15,1%, derivat de la diferència entre els 498.112.240 litres/kg al març 2020 i els 432.734.470 litres/kg al març del passat any.

L’anàlisi de les tendències en les llars espanyoles constata igualment un augment en la compra dels productes de pesca, si bé el seu creixement al març de 2020 és del 4,7% respecte al mateix mes de l’any anterior i és menor respecte al que creix en mitjana total alimentació (15,4%). Destaca el consum de peixos congelats amb un augment del 27,0%, mentre que els peixos frescos perden un 0,8% del volum. En aquest segment s’intensifica també la compra de conserves de pescats/mol·luscos en un 21,1%.

En relació amb les begudes, s’incorporen a la cistella de la compra begudes espirituoses amb un increment aquest mes de març del 24,7% en relació amb març 2019 i cerveses (22,2%). Augmenta la presència en les llars espanyoles tant d’aigua de begudes envasades (10,8%), com de gasoses i begudes refrescants (7,0%), si bé la seva variació no supera la xifra mitjana del total alimentació (15,4%).

  Volum (Milers Kg-l) Març 2019 Volum (Milers Kg-l) Març 2020 % Evol. Març 2020 vs Març
2019
TOTAL ALIMENTACIÓ 2.432.275,11 2.807.708,32 15,4%
TOTAL CARN 184.065,39 214.014,75 16,3%
CARN VACUNO 19.318,48 23.349,60 20,9%
CARN POLLASTRE 51.723,58 60.470,25 16,9%
CARN PORC 39.434,92 46.783,76 18,6%
CARN OVÍ/CAPRÍ 4.953,73 4.709,04 -4,9%
CARN CONILL 4.279,28 4.176,88 -2,4%
ALTRES CARNS FRESCA 11.142,46 12.928,08 16,0%
CARN TRANSFORMADA 44.950,14 51.752,54 15,1%
TOTAL PESCA 88.992,00 93.165,47 4,7%
PEIX FRESC 41.165,00 40.850,77 -0,8%
PEIX CONGELAT 9.771,52 12.411,62 27,0%
CONS. PEIX/MOL·LUSC 17.597,81 21.317,99 21,1%
T.FRUITES FRESQUES 339.129,81 369.006,74 8,8%
Hortalisses I Patates Fresques 305.376,06 362.189,50 18,6%
T.FRUITA&HORTA.TRANSF 53.080,34 69.250,02 30,5%
PA 127.490,30 138.728,11 8,8%
TOTAL OLI 45.004,31 58.756,36 30,6%
T.OUSS KGS 33.691,60 40.951,82 21,5%
Llet i Derivats Lactis 432.734,47 498.112,24 15,1%
T.VINS I DERIVATS 33.301,56 33.956,16 2,0%
AIGUA DE BEGUDA ENVAS. 234.020,85 259.227,52 10,8%
T.BEGUDES ESPIRITUOSA 2.339,61 2.918,01 24,7%
GASOSES I BEBID. REFR 143.544,48 153.589,19 7,0%
CERVESES 66.158,06 80.845,58 22,2%
LLEGUMS 14.342,21 23.108,54 61,1%
ARRÒS 15.846,40 24.068,09 51,9%
SUCRE 13.231,64 18.133,17 37,0%
TOTAL PASTES 16.440,25 24.913,37 51,5%
BOLL.PAST.GALLET.CERE 54.499,31 59.312,69 8,8%
XOCOLATES/CACAUS/SUC 14.170,20 16.788,81 18,5%
CAFES E INFUSIONES 7.119,32 8.198,21 15,2%
PLATS PREPARATS 56.992,04 72.077,93 26,5%
Snacks / Fruits secs 14.973,44 17.909,21 19,6%
XOCOLATA TAULETES 5.035,25 6.484,75 28,8%
FARINES I SÈMOLES 10.124,10 21.316,27 110,5%
ADOBATS 2.267,74 2.537,99 11,9%
OLIVES 8.823,15 10.563,90 19,7%
TOTAL OLIS D’OLIVA 28.795,77 37.873,46 31,5%