Avui comencen les rebaixes d’hivern

Campanya de rebaixes d'hivern

La campanya de rebaixes d'hivern tindrà una durada com a mínim d’una setmana i com a màxim de dos mesos, és a dir, fins al 6 de març

L’Àrea de Consum del Consell dona una sèrie de recomanacions davant la campanya de les rebaixes d’hivern

Rebaixes d'hivern
La campanya de rebaixes d’hivern té una durada com a mínim d’una setmana i com a màxim de dos mesos

Avui diumenge, 7 de gener, comença a tot Catalunya el període habitual de la campanya de rebaixes d’hivern. La realització de rebaixes és una decisió del comerciant i també ho és la seva durada, que ha de ser com a mínim d’una setmana i com a màxim de dos mesos perquè no poden anar més enllà del dimarts dia 6 de març.

L’Àrea de Consum del Consell Comarcal de l’Alt Empordà recorda que es consideren rebaixes les vendes que tradicionalment es duen a terme al sector de tèxtil, la sabateria i els complements, entre altres sectors, amb la finalitat de donar sortida als articles que resten a l’establiment un cop transcorreguda la temporada.

Per contra, no es poden considerar rebaixes les modalitats de vendes a preus inferiors als habituals com són la venda en liquidació (venda a preus inferiors per tancament o canvi d’orientació del negoci), venda de saldos (venda d’articles passats de moda o deteriorats) o les ofertes (preu més baix a fi de promoure un producte). En conseqüència cal aclarir que les rebaixes són només de preu, no de prestacions al consumidor. L’incompliment d’aquests apartats pot donar lloc a una possible denúncia davant l’Oficina d’Atenció al Consumidor del Consell Comarcal.

De cara a la campanya de rebaixes, l’Agència Catalana del Consum recomana a les persones consumidores i usuàries seguir, entre altres, els següents consells:

  • Compareu els preus. El preu rebaixat ha de constar sempre al costat del preu no rebaixat o bé el percentatge, tant a l’aparador com a l’interior de l’establiment.
  • Examineu el producte, que ha de tenir la mateixa qualitat i garantia que té a preu no rebaixat i que no ha de tenir defectes.
  • Comproveu si l’establiment admet les targetes de crèdit com a forma de pagament habitual. Si és així, també ha d’admetre aquest sistema en període de rebaixes.
  • Llegiu detingudament les etiquetes, les instruccions d’ús i les característiques del producte.
  • Pregunteu al comerciant per la possibilitat de canviar el producte i les condicions en què es pot fer aquest canvi. L’establiment no té l’obligació de canviar un producte que està en perfecte estat, a menys que ho anunciï.
  • Demaneu i conserveu totes les factures o els tiquets de compra, ja que són la vostra garantia i els podeu necessitar en cas de reclamació.
  • La publicitat és vinculant i podeu exigir-ne el compliment, per tant, guardeu la publicitat del producte juntament amb les seves característiques, les instruccions, els catàlegs comercials…
  • Quan compreu un producte, si teniu alguna incidència, reclameu a l’empresa que us l’ha venut. En cas de no rebre resposta o que aquesta no sigui satisfactòria, l’usuari es pot adreçar a l’Oficina de Consum per presentar la corresponent reclamació o denúncia.
  • Els establiments comercials disposen de fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia.
  • És una garantia escollir una empresa adherida al sistema arbitral de consum.

 

Per a més informació, podeu adreçar-vos a l’àrea de Consum del Consell Comarcal de l’Alt Empordà (demanant per Carla Pérez). Tel. 972 50 30 88.