Caçador no caçat

Joan Esteve Danès

Joan Esteve DanèsResposta, per al·lusions, del coordinador d’ICV de Roses al senyor Carles Pàramo pel seu article publicat a viladeroses.cat, Emporda TV i Diari de Girona en relació a la compra per l’Ajuntament de la plaça del C/ Gravina.

El senyor Pàramo, en el seu escrit fa un discurs farcit d’argúcies i mitges veritats, amb l’objectiu de tapar les seves culpes acumulades en el temps que ha durat aquest procés, que de moment li ha costat 112.624 euros al poble de Roses.

Segons ell el govern “quatripartit” va canviar el seu projecte de POUM i va fer desaparèixer la Unitat d’Actuació UA38 (Gravina) que obligava a tots els propietaris del seu perímetre a urbanitzar i cedir gratuïtament la plaça a l’ajuntament. Això no es veritat. El nou equip de govern, que va continuar la revisió del POUM que ell no va ser capaç d’acabar ni en dos legislatures, va mantenir completament les determinacions de l’antiga UA38 però ara amb la nova denominació de PA 4 (Polígon d’Actuació, segons la nova Llei del Sol en vigor) tal com consta en la documentació que va aprovar provisionalment l’ajuntament l’octubre del 2009 i que va ser tramesa a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per a la aprovació definitiva. I va ser aquesta, la CTU, la que va aprovar definitivament el POUM de Roses (sessió del 11-02-2010) però condicionant la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat (aquest tipus d’acord es habitual) a que l’ajuntament acceptés introduir diverses modificacions entre les que n’hi ha una que diu: “ punt 1.4.3 El PA 4- Gravina, s’haurà d’excloure la seva delimitació i considerar-lo com una actuació aïllada, subjecte a expropiació” i així va ser acceptat pel Ple de l’ajuntament (13-05-2010) per tal de poder tenir el POUM aprovat definitivament. I la veritat es aquesta, VA SER LA COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DE GIRONA QUI VA IMPOSAR LA EXCLUSIÓ DEL PA 4 -GRAVINA i sense cap explicació ni justificació. I això al senyor Pàramo li va semblar molt be ja que, en aquell Ple, i amb una intervenció molt extensa però en la que no va fer cap esment a aquest canvi, es va desfer en elogis per la manera de fer de la CTU de Girona fins arribar a dir “ Per nosaltres la CTU es un referent important i per tant aconsello a l’Equip de Govern que faci cas de tot el que la CTU li demana”.

I jo pregunto: de que estava content?, de que s’obligués a l’ajuntament a expropiar (i per lo tant a pagar) i urbanitzar una plaça que inicialment estava previst obtenir gratuïtament?. I ara es queixa!. Que s’ho faci mirar, però per un que hi entengui.

I també em pregunto: perquè la CTU va imposar, sense cap justificació, un canvi així?. Que s`hi guanyava?. Que el poble de Roses pagués i un propietari cobrés?…No se,..no trobeu que això fa mal pensar a qualsevol!.

Però el mes gros es que tot això a passat i ha arribat fins aquí per la “mala praxi” –per dir-ho suau- del senyor Pàramo i el seu equip en el període 2004-2007. I perquè ?. Dons perquè el 08-10-2004 l’ajuntament va donar una llicencia d’obres per un edifici de 47 habitatges dintre l’àmbit de la UA38 però condicionada a presentar una fiança de 31.324 euros o a executar la plaça al seu càrrec i a més a més, el 13-12-2004, l’alcalde decreta informar a l’interessat que “abans de l’obtenció de la llicència de primera ocupació caldrà executar la urbanització de l’espai lliure de l’interior de la UA38 ja que l’àmbit de la UA es trobarà plenament consolidat”. Es va complir tot això?… Dons no, no es va complir. I que es va fer?.. Dons que el març del 2007 (pocs dies abans de les eleccions municipals) i després de que el promotor reconegués- en un fax dirigit a l’atenció del Sr. Secretari el 28-03-2007- haver signat un document en el que es comprometia a regalar la plaça a l’ajuntament, aquest, li concedeix llicència de primera ocupació sense haver complert la condició prèvia d’urbanitzar la plaça.

No n’hi ha per llogar-hi cadires que ara es vulgui treure les culpes de sobre quan ell es el principal culpable de que això arribes fins avui i costés 112.624 euros al poble de Roses per no haver fet complir les condicions que l’ajuntament que ell presidia va imposar a la llicència i el compromís d’entrega gratuïta que el promotor interessat havia signat.

No hi ha dret.

Joan Esteve Danés Soler