Cada colla amb la seva barraca

S’han adjudicat les barraques a les colles de carnaval que estaran a les fires de la Festa Major
Foto arxiu

Les 14 colles agraciades pel sorteig que estaran a les fires de la Festa Major se’ls ha adjudicat, mitjançant sorteig, la ubicació de la barraca on aniran situades cadascuna d’elles als terrenys de l’antic càmping Bahía. El sorteig s’ha porat a terme tal i com marca l’article 6 de les Bases que regeixen el concurs per adjudicar els mòduls/bar a les barraques de la Festa Major que tindran lloc del 10 al 19 d’agost de 2012.

Destacar que, tot i que són 14 mòduls, seran 15 colles les que estaran durant els dies de les fires ja que la colla Els Arreplegats han decidit compartir la seva barraca amb la colla Ens Falta Temps.
Aquest article, sobre la distribució de les barraques entre els adjudicataris diu el seqüent:

1. La distribució de les barraques entre els adjudicataris es farà per sorteig, prèvia convocatòria dels interessats.
2. S’ordenaran les peticions dels adjudicataris segons data de presentació de la sol·licitud i se’ls assignarà correlativament un número. Totes les barraques es numeraran sobre un plànol.
3. Es dipositaran, en una bossa, tantes boles numerades com adjudicataris. El número de la primera bola que s’extregui correspondrà a un dels adjudicataris a qui se li assignarà la barraca dibuixada en el plànol amb el número 1. S’aniran fent successives extraccions fins a completar la distribució de les barraques.
4. Aquells adjudicataris que ho desitgin podran intercanviar la ubicació assignada amb una altra colla i ho posaran en coneixement de l’Ajuntament mitjançant comunicació escrita formalitzada per ambdues parts.

Un cop finalitzar el sorteig la distribució de les colles de carnaval ha quedat de la següent manera: