Campanya de Control de l’ús dels dispositius de seguretat passiva a Castelló d’Empúries

Castelló d’Empúries

La Policia Local de Castelló d’Empúries en un control sobre els dispositius de seguretat dels vehicles

Amb aquesta campanya l’Ajuntament de Castelló d’Empúries vol conscienciar a la ciutadania de la importància, per a la seguretat de les persones, de complir les normes bàsiques de seguretat

La Policia Local de Castelló d’Empúries fa durant l’any una  planificació de controls en temes de seguretat per tal de fer campanyes de prevenció que permetin evitar situacions de risc. A través d’aquest tipus d’accions l’Ajuntament de la Vila Comtal porta a terme una tasca de conscienciació entre la ciutadania per tal que compleixi amb les normes bàsiques de seguretat.

I aquesta mateixa setmana els agents municipals de seguretat  desenvolupen una campanya de control de l’ús dels dispositius de seguretat passiva per tal de comprovar que els ocupants dels vehicles en circulació portin el cinturó  degudament cordat.
La campanya també incideix en que els menors d’edat vagin correctament lligats a les seves cadiretes o sistemes de retenció infantil i en el control de l’ús del cas dels passatgers de vehicles de dues rodes. 

Les sancions per infracció en l’ús dels  dispositius de seguretat passiva són de 200€,  amb una reducció del 50% si es paga abans dels 20 dies,  i retirada de 3 punts del carnet.

El cinturó de seguretat és un element bàsic i fonamental de la seguretat vial i redueix en un 75% el risc de mort en cas d’accident. L’ús de sistemes de retenció infantil (SRI) han estat demostrats com el sistema de seguretat vial més senzill, rentable i eficaç, en tot tipus de vies i trajectes.

Tot i que la campanya va dirigida al control de l’ús dels dispositius de seguretat passiva també s’estan sancionant els vehicles que no han passat  la Inspecció Tècnica del Vehicle (ITV) o no tenen al dia de pagament l’assegurança.  
Ambdues infraccions també són sancionades amb multes que van dels 200€ als 1.500€.