Campanya d’excavacions per recuperar l’antic camí de la vila medieval de Roses

Excavacions arqueològiques a la Ciutadella de Roses

Noves excavacions arqueològiques a la Ciutadella de Roses

Roses ha iniciat a la Ciutadella una nova campanya d’excavacions arqueològiques, fruit de la col·laboració entre l’Ajuntament i la Universitat de Girona

Excavacions arqueològiques a la Ciutadella de Roses
Noves excavacions arqueològiques a la Ciutadella de Roses

Les tasques que es desenvolupen en aquesta nova campanya d’excavacions a la Ciutadella de Roses corresponen, concretament, al recinte de la vila medieval i tenen per objectiu recuperar la circulació pròpia de l’època sota la muralla de ponent, fet que possibilitarà concretar quins aspectes didàctics s’han de potenciar per fer més entenedor i atractiu aquest espai.

Els treballs arqueològics iniciats consisteixen a posar al descobert la bassa i el paviment que circumdava la muralla medieval de l’antic camí de Castelló i la Riera de la Trencada. La campanya està dirigida pel grup de recerca del professor Lluís Palahí, de l’Institut de Recerca Històrica de la UdG. La voluntat de les dues institucions és la de transmetre i difondre els coneixements que es derivin en l’àmbit del patrimoni arqueològic.

En aquesta línia, l’Ajuntament de Roses té previst subscriure properament col·laboracions amb universitats franceses, suïsses i alemanyes per al desenvolupament d’altres campanyes d’investigació arqueològica, amb la intenció de donar una major projecció al patrimoni rosinc i contribuir a la difusió del seu valor i singularitat entre el món acadèmic i la població de les ciutats amb què col·labori.

La vila medieval

La vila medieval permet veure l’evolució urbanística i social del nucli ocupacional antic de Roses, des de l’època medieval, passant pels efectes de la construcció de la Ciutadella fins a l’abandonament i reubicació fora muralles. El seu establiment se situa al segle XI, a ponent del monestir benedictí. El primer nucli tenia unes 6 ha d’extensió, que es varen triplicar amb l’expansió demogràfica del XIII. La seva evolució va quedar truncada amb la construcció de la Ciutadella. Els setges militars dels segles XVII i XVIII varen provocar el seu progressiu despoblament.

Les excavacions arqueològiques realitzades anteriorment han posat al descobert dues zones del casc urbà. L’àrea més extensa permet veure una part dels carrers empedrats de la Creu, de l’Hospital i d’en Ganyut, així com les restes de les edificacions que configuraven aquest barri. Entre les parets s’observen pous, basses de llars de foc, dipòsits, canalitzacions, forns i altres elements construïts, així com projectils dels diferents setges. A migdia s’ha posat al descobert l’inici del carrer Major i un edifici format per tres àmbits: una cuina, una estança pavimentada amb rajoles i una altra, més grossa,  amb lloses de pissarra.