Campanya d’inspeccions del transport escolar i de menors

Servei de transport escolar de Roses

Autobusos de transport escolar

Del 12 al 18 de novembre es controlaran la pràctica totalitat dels autocars que es dediquen a aquesta activitat a Catalunya

Els Mossos d’Esquadra, seguint les directrius del Servei Català de Trànsit, porten a terme des d’avui i fins el 18 de novembre una campanya d’inspecció del transport escolar i de menors a tot Catalunya. La iniciativa s’emmarca dins una campanya d’àmbit estatal de la DGT que es duu a terme en les mateixes dates.

La campanya, que es realitza cada curs escolar, neix amb l’objectiu de garantir la seguretat en els desplaçaments entre l’escola i els domicilis dels menors i se centra en el control d’aspectes com les condicions tècniques del vehicle, la seguretat en el transport (acompanyants, durada del trajecte, ús dels cinturons, realització de les parades reglamentàries, estat del conductor, etc) i les autoritzacions administratives necessàries.

Les inspeccions es faran en dos períodes al llarg del curs escolar, ara i al mes de febrer, de tal manera que al mes de juny cada vehicle haurà estat inspeccionat en dues ocasions. La pràctica totalitat dels autocars que es dediquen a aquesta activitat seran controlats.

En les campanyes dutes a terme en els darrers dos cursos escolars els Mossos de trànsit van inspeccionar 1.946 vehicles, dels quals, menys d’un 7% havien incorregut en algun tipus d’infracció. Aquestes xifres indiquen que existeix un alt grau de compliment de la normativa i dels requisits exigits en el sector, també tenint en compte que es tracta d’un tipus de transport altament regulat i sotmès a un número cada cop més elevat de normes de seguretat.