Carles Pàramo reclama a la ministra de Medi ambient compensar les despeses que tenen els municipis costaners per mantenir les platges

Carles Pàramo
El diputat de CiU, Carles Pàramo, durant una intervenció al Congrés

El diputat de CiU recorda que els ciutadans dels municipis afectats subvencionen una competència pròpia de l’Estat

Carles Pàramo
El diputat de CiU, Carles Pàramo, durant una intervenció al Congrés

El diputat de CiU al Congrés, Carles Pàramo, ha reclamat avui durant la sessió plenària compensar la despesa que suporten els municipis turístics costaners per mantenir les platges. Aquests municipis,va dir el diputat, sofreixen un greuge en carregar amb les obligacions econòmiques de la gestió de les platges i zones de bany, i en detriment d’altres serveis que aquests ajuntaments haurien de prestar.

“Els residents en els municipis turístics costaners, a més de pagar serveis sobredimensionats, estan subvencionant una competència pròpia de l’Estat, que és el titular de les platges”, va recordar el diputat. En aquest sentit, Pàramo va manifestar que ni la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) ni tampoc la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL) preveuen que les platges siguin competència dels municipis però que, malgrat això, els ajuntaments costaners tenen aquest gravamen que algunes vegades suposa fins al 5% del seu pressupost.

Carles Pàramo va demanar a més que s’avaluï des dels ministeris d’Agricultura i Hisenda el cost de càrrega econòmica que suposa per als municipis turístics les despeses assumides any rere any en la gestió de les platges. “Posin-se d’acord els dos ministeris amb l’objectiu de solucionar el conflicte sense privilegis ni greuges”, va dir el diputat, el qual va manifestar que si ben el sector turístic és molt important per a l’economia de l’Estat, no es pot oblidar que aquesta activitat es desenvolupa en el marc municipal, i aquest no pot suportar tota la càrrega econòmica que comporta. “No és just que, singularment, siguin els ciutadans d’aquests municipis els que suportin tan costosos serveis”, va finalitzar Pàramo.