El Casal de Setmana Santa de Roses se celebrarà enguany entre el 10 i el 13 d’abril

Casal de Setmana Santa de Roses

Les inscripcions per participar en aquest Casal de Setmana Santa s’obriran el 20 de març

Casal de Setmana Santa de RosesAmb motiu de les properes festes de Setmana Santa, l’Ajuntament de Roses organitza una nova edició del casal infantil destinat a infants de 3 a 12 anys (nascuts entre el 2005 i el 2013, ambdós inclosos), el qual tindrà lloc del 10 al 13 d’abril, coincidint amb les vacances escolars. Les inscripcions es podran realitzar entre el 20 i el 24 de març a través de inscripcions.roses.cat, o bé presencialment al Servei d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament.

El casal, que es duu a terme a les instal·lacions de l’escola Narcís Monturiol, proposa jocs, activitats lúdiques, manualitats, tallers, activitats artístiques i esportives, adaptades a les edats dels infants que hi participen. Els horaris de funcionament del casal seran del són de 9 a 13 hores i de 15 a 18 hores. També s’ofereix servei de menjador.

Amb aquesta activitat, l’Ajuntament dóna resposta a les famílies que treballen durant aquestes dates de vacances escolars, oferint una opció lúdica i esportiva de qualitat que facilita la conciliació de la vida laboral i familiar.

Informació que cal saber del Casal de Setmana Santa de Roses:

Dates

Del 10 al 13 d’abril, ambdós inclosos

Lloc

CEIP Narcís Monturiol

Edats

De 3 a 12 anys (nascuts entre el 2005 i el 2013, ambdós inclosos)

Places

30

Horaris

De 9 a 13 h i de 15 a 18 h (servei de menjador)

Activitats

Jocs, manualitats, tallers, activitats artístiques, danses, cançons…

Quotes

Quota d’activitats: 50 euros

Quota de menjador: 24 euros

Servei de menjador per dia: 6 euros

Inscripcions

Del 20 al 24 de març.

Per Internet, a inscripcions.roses.cat, o presencialment al SAC, Servei d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Roses, de dilluns a divendres i de 9 a 14 hores.

Documentació que cal portar

Durant el període d’inscripció caldrà portar el full d’inscripció omplert i signat pel pare, mare o tutor, i una fotocòpia de la targeta sanitària del nen/a que s’ha d’inscriure. Per a inscripcions amb dret a bonificació, també s’haurà de portar la còpia de la documentació requerida en cada cas. Si no es porta aquesta documentació i/o si es té un deute amb l’Ajuntament, no es podrà aplicar la bonificació.

Tota la documentació s’ha de dur al Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC) o a les oficines de l’Àrea d’Esports i Joventut, situades a la pl. Catalunya, 8.

Bonificacions

1| Bonificació del 50 % en les quotes del servei d’activitats:

Per a les persones a les quals s’estigui fent una intervenció familiar des de l’Àrea de Benestar Social i Família. Aquesta bonificació podrà arribar al 100 % quan els Serveis Socials ho justifiquin segons la situació de risc i necessitat urgent dels menors.

2 | Bonificació del 20 % en les quotes del servei d’activitats:

a) Quan els ingressos de la unitat familiar siguin inferiors al salari mínim interprofessional que s’estableix per a cada any multiplicat per 1,5 i pel nombre de membres de la unitat familiar.
b) Per als fills de famílies nombroses.
c) Per als membres de famílies monoparentals.
d) Per als fills i/o filles de persones vídues.
e) Per al segon fill/a o més inscrits simultàniament al servei de casals.
f) Per als nens/es que participen al programa d’acollida de nens sahrauís.

2 | Bonificació del 50 % en les quotes del servei d’activitats:

Per a les persones a les quals s’estigui fent una intervenció familiar des de l’Àrea de Benestar Social i Família. Aquesta bonificació podrà arribar al 100 % quan els Serveis Socials ho justifiquin segons la situació de risc i necessitat urgent dels menors.

No es podrà gaudir de més d’una bonificació simultàniament.

Per poder gaudir de qualsevol de les bonificacions previstes, cal no tenir cap deute pendent amb l’Ajuntament.

La quota de servei de menjador NO s’inclou a les bonificacions.

Més informació

Àrea d’Esports i Joventut
Edifici Can Jordà, Plaça de Catalunya, 8
Tel.: 972 25 24 00 (Ext. 554)