Casals d’Estiu Roses 2013

Casals d'Estiu Roses 2013

Casals d'Estiu Roses 2013Durant els mesos de juliol i agost es desenvoluparà a Roses un Casal Esportiu, un Casal Infantil, l’Estiu Jove i el Campus Natació & English casal infantil

Inscripcions als casals del mes de Juliol i preinscripcions als casals del mes d’agost:

Del 20 al 24 de maig al SAC de l’Ajuntament o per internet a l’adreça:
http://eajuntament.roses.cat:8018

Casal Esportiu

Lloc de realització: Pavelló Poliesportiu Municipal
Edats: de 7 a 14 anys
Activitats: voleibol, handbol, futbol, bàsquet, tennis, piscina, bàdminton, natació…
Horaris: de 9 h a 13 h i de 16 h a 19 h, amb servei de menjador opcional

Casal Infantil

Lloc de realització: Ceip Jaume Vicens Vives
Edats: de 3 a 12 anys
Activitats: jocs populars i tradicionals, tallers, manualitats, danses, cançons, activitats a la platja i a la piscina…
Horaris: de 9 h a 13 h i de 16 h a 19 h, amb servei de menjador opcional

Estiu Jove

Lloc de realització: Centre d’activitats de Roses (CAR)
Edats: joves de 12 a 16 anys
Activitats: esports de platja, jocs de rol, rutes en bicis, tallers, acampada, excursions …
Horaris: de 9 a 13 h i un cop per setmana de 9 a 16 h.

Campus de Natació & English (Professorat d’anglès: Prestige Idiomes)

Lloc de realització: Piscina Municipal (Tel. 972 45 97 60 | www.piscinaroses.cat)
Edats: de 5 a 12 anys. Des d’alumnes que cursin P5 durant el curs 2012-2013 fins a alumnes que cursin 6è durant el curs 2012-2013.
Activitats: El Campus combina un curs de natació amb un d’anglès i amb activitats de lleure (sortides, cinema, inflables…).
Horaris: de dilluns a divendres, de 9.15 a 13.30 h (Arribada: de 8.45 h a 9.15 h | Recollida: de 13 h a 13.30 h). Servei de menjador opcional de 13.30 h a 15 h
Període d’inscripció: a la Piscina Municipal. Abonats a la piscina: a partir del 6 de maig. Públic en general: a partir del 9 de maig de 2013

Quotes Casal Infantil, Esportiu i Estiu Jove Preu Quotes Campus Natació & English Preu
Matrícula per mes o quinzena 35€ Quota activitats abonats a la Piscina i altres casos (*), x mes 162,10€
Quota d’activitats, per mes 114,80€ Quota activitats abonats a la Piscina i altres casos (*), x quinzena 88,30€
Quota d’activitats, quinzena 65€ Quota x mes (públic general) 180,10€
Quota d’activitats, per mes, 1/2 jornada 65€ Quota x quinzena (públic general) 98,20€
Quota d’activitats, quinzena, 1/2 jornada 40€
Quota menjador mensual 121€
Quota menjador quinzena 61€
Quota menjador per dia 6€

BONIFICACIONS DEL CASAL ESPORTIU, CASAL INFANTIL I ESTIU JOVE

Bonificació del 20 % en les quotes del servei d’activitats:

a) Quan els ingressos de la unitat familiar siguin inferiors al salari mínim interprofessional que s’estableix per a cada any, multiplicat per 1,5 i pel nombre de membres de la unitat familiar.

b)Per als fills de famílies nombroses.

c) Per als membres de famílies monoparentals.

d)Per als fills i/o filles de persones vídues.

e) Per al segon fill/a o més inscrits simultàniament al servei de casals.

Bonificació del 50 % en les quotes del servei d’activitats:

a) Per a les persones a les quals s’estiguin fent una intervenció familiar des del Departament

de Benestar Social i Família. Aquesta bonificació podrà arribar al 100 % quan els Serveis Socials i el Departament d’Educació ho justifiquin segons la situació de risc i la necessitat urgent dels menors.

  • La quota de servei de menjador NOs’inclou a les bonificacions.
  • No es podrà gaudir de més d’una bonificació simultàniament.
  • Per a poder gaudir de qualsevol de les bonificacions previstes, cal no tenir deute pendent amb l’Ajuntament.
  • La quota dels serveis d’activitats dels casals municipals i la quota del servei de menjador mensual, corresponents al mes de juliol, s’ingressaran en el moment de la formalització de la inscripció. L’import corresponent a les quotes del mes d’agost s’ingressaran abans del dia 15 de juliol.
  1. Díptic Casals
  2. Inscripcions