Castelló d’Empúries acorda noves mesures per minimitzar els efectes de la crisi provocada per la Covid-19

0
1
Ajuntament de Castelló d'Empúries
El sector de la restauració del Passeig Marítim d'Empuriabrava es veurà beneficiat de les mesures acordades per l'Ajuntament de Castelló d'Empúries per minimitzar els efectes de la crisi provocada per la Covid-19

Mesures que beneficiaran, principalment, al sector empresarial de la Vila Comtal i la marina residencial d’Empuriabrava

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries continua treballant per impulsar noves mesures que ajudin a mitigar els efectes de la crisi de la Covid-19, tant en l’àmbit social com en el sector empresarial i de restauració.

El darrer trimestre de 2020, les mesures de contenció de la Covid-19 han afectat l’activitat comercial no essencial amb tancaments temporals, reducció d’horari o limitació d’aforament. En aquest sentit, l’Ajuntament ha acordat aplicar una sèrie de reduccions en les taxes municipals en els sectors que s’han vist afectats:

Reducció, prorrateig de la taxa d’escombraries i deixalles en un 25%, (darrer trimestre exercici 2020) a l’ hostaleria, restauració, centres de bellesa i totes aquelles activitats, que legalment han vist minvada la seva activitat el darrer trimestre de 2020. En total, suposa un prorrateig anual  del 50%.

Reducció, prorrateig dels cànons en un 20%, (darrer trimestre 2020) de les concessions de restauració del Passeig Marítim per pal·liar els efectes de la crisi sanitària i per contribuir a l’equilibri econòmic, arribant a una reducció del 50% en l’exercici 2020.

Reducció, prorrateig de les liquidacions a pagar de l’exercici 2020, en un 50% de les concessions administratives d’ús privatiu a la via pública,(marquesines)

Aquestes reduccions es compensaran d’ofici i sense necessitat de sol·licitar-ho.