Castelló d’Empúries prorroga, fins a nou avís, els pagaments de taxes i impostos

Castelló d’Empúries

Foto: Ajuntament de Castelló d'E,mpúries

En un principi l’ajornament dels pagaments era pels 15 dies que havia de durar l’estat d’alarma per la crisi del coronavirus

Des del dia 16 de març,  l’Ajuntament de Castelló d’Empúries porta a terme la suspensió temporal i fins a nou avís de tots els terminis i pagaments de taxes i impostos. En un principi l’ajornament dels pagaments era pels 15 dies que havia de durar l’estat d’alarma. Amb la pròrroga aprovada aquest passat dimecres pel Govern espanyol, aquesta suspensió es continua mantenint fins a nou avís. La mesura afecta els terminis dels padrons que no s’han posat a pagament des del dia 16 de març i  també posposa els cobraments que es trobaven en període voluntari en el moment que es va declarar l’estat d’alarma, tant i com duri aquest estat.   

Els impostos inclosos en aquesta moratòria són:

  • Taxes i arbitris municipals (escombraries)
  • Impost sobre béns immobles
  • Impost sobre vehicles de tracció mecànica
  • Taxes serveis cementiri
  • Taxa per ocupació de la via pública (mercats)  
  • Impost sobre activitats econòmiques (IAE) i taxes arbitris de locals comercials i industrials. 

Així mateix, l’Ajuntament continua mantenint la suspensió del rebut de la llar d’infants. 

Per últim cal recordar també que continuen suspesos els terminis administratius, obertura de pliques, acords d’adjudicació, terminis per resoldre expedients, i no es tindran en compte els dies que duri l’estat d’alarma a l’efecte de garantir els drets del ciutadà davant requeriment notificats amb terminis; i en el cas d’haver de realitzar qualsevol petició davant la Corporació i disposar d’un termini normatiu per a fer-ho, aquest també es suspèn als efectes de prescripció i caducitat.

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries roman tancat al públic i només fa atenció de forma telemàtica fins que acabi aquest episodi. Per qualsevol urgència o necessitat podeu trucar de 8 h a 14 h al tel. 972 250 426 de dilluns a divendres o adreçar-vos a les dependències de la Policia Local que restaran obertes les 24 hores ininterrompudament al tel. 972 451 010.