Roses Smart
Francesc Giner

Felicitacions?

Descontrol a l’aparcament

Reivindicant a Josep Pallach

@AnnaJorquera #JNC #Benvinguda