El Cicle Formatiu de Tècnic Esportiu de Vela que oferirà l’Illa de Rodes de Roses és una “gran porta oberta al mercat laboral”

Institut Illa de Rodes

Un moment de la presentació del Cicle Formatiu de Tècnic Esportiu de Vela

L’institut Illa de Rodes de Roses va presentar els estudis corresponents als ensenyaments de Tècnic Esportiu de Vela amb aparell fix i aparell lliure que impartirà l’any vinent

Institut Illa de Rodes
Un moment de la presentació del Cicle Formatiu de Tècnic Esportiu de Vela

La titulació de Tècnic d’Esport en Vela en aparell Lliure i/o aparell fix s’ha de realitzar mitjançant un Cicle Formatiu de Grau Mig. Un Cicle que el director de l’institut Illa de Rodes, Josep Lluís Tejeda, va presentar ahir, juntament amb d’altres professors i Inés Vizcarro, directora de l’Escola Catalana de Vela de la Federació.
L’Illa de Rodes ha estat un dels cinc instituts de tot el país als quals el Departament d’Ensenyament de la Generalitat, ha atorgat per impartir aquest cicle esportiu de Vela, ja que “a la zona nord de Catalunya hi teníem un buit, no hi havia cap institut que l’impartís aquest cicle, i ara des de l’Illa de Rodes i la Federació Catalana de Vela per fer-ho aquí”, va dir Vizcarro.

Aquest és un Cicle Inicial comú per a les especialitats de Vela Lleugera, Taula de Vela i Creuer, i per un Cicle Final, on l’alumne s’especialitzarà en Aparell fix (Vela Lleugera i Creuer) o bé en Aparell Lliure (Taula de Vela).

I que un cop finalitzat el Cicle serà per als tècnics titulats una “gran porta oberta al món laboral perquè l’Escola Catalana de Vela, al llarg del territori té 70 escoles reconegudes, des d’aquí dalt, a Llança, fins molt avall en tenim, i són escoles que demanden tècnics titulats tant en windsurf, com en vela o kitsurf tant en temporada om fora de temporada, ja que cada any està més desestacionalitzada”.

L’Illa de Rodes, institut de referència en formació esportiva professional

Vuit anys d’experiència té ja l’institut Illa de Rodes de Roses en formació del Cicle formatiu del grau mitjà de Conducció d’Activitats Físiques en el Medi Natural i en el de Tècnic de Salvament i Socorrisme. Una aposta que va fer el centre educatiu envers els ensenyaments específicament esportius lligats al territori, estudis de grau mitjà per un futur impartir els de grau superior, “aquesta és la vocació i missió del nostre institut, perquè en un estudi realitzat, en el que es van implicar l’Ajuntament de Roses i el Consell Comarcal, es va detectar que el nostre patrimoni natural necessitava un impuls de les activitats que es realitzaven, i es vam centrar en les activitats d’esports perquè creiem que es donaven les condicions adients de connexió i encaix amb el teixit empresarial de la zona”, va dir el director de l’Illa de Rodes, Josep Lluís Tejeda, el qual va assegurar que amb nou cicle formatiu “el nostre centre es postula com el centre de referència en la formació esportiva professional de la part nod-est de Catalunya”.

Cicle Formatiu de Tècnic Esportiu de Vela

El cicle inicial d’aquests estudis capacita per dinamitzar, instruir i concretar la iniciació esportiva de la vela; governar embarcacions d’esbarjo de fins vuit metres, i organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes i usuaris durant la participació en activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell, utilitzant embarcacions amb aparell fix i lliure, tot això d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència, amb les condicions de seguretat i respecte al medi ambient i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels esportistes i usuaris que fan l’activitat.

Programa del Cicle Inicial de Tècnic Esportiu en Vela:

 • Prova accés
  El període de preinscripció és del 5 al 18 de maig  (informació)
  La prova es realitza el 18 de Juny.  Contingut de la prova
  Exempció de la prova (informació / formulari
 • Mòduls del bloc comú (total 80 hores)
  Bases del comportament esportiu (30 hores)
  Primers auxilis (30 hores)
  Activitat física adaptada i discapacitat (10 hores)
  Organització esportiva (10 hores)
 • Mòduls del bloc específic (total 120 hores)
  Formació tècnica (40 hores)
  Seguretat de navegació i conservació dels materials (30 hores)
  Metodologia de la vela i la iniciació a la competició (50 hores)
 • Modul Formació pràctica (80 hores)