Suquet de peix de Rose

Com la pandèmia ha afectat als joves de l’Alt Empordà

Consell Comarcal de l'Alt Empordà
Moment de la presentació de l'estudi / Foto: CCAE

El Consell Comarcal i la Fundació Ferrer i Guàrdia presenten un estudi sobre com la crisi sanitària de la Covid-19 ha afectat als joves altempordanesos

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà (CCAE), juntament amb la Fundació Ferrer i Guàrdia, van presentar ahir al matí els resultats del primer estudi que s’ha dut a terme a l’Alt Empordà sobre com ha afectat la pandèmia als joves de la comarca. Es va fer en el marc de la Taula Comarcal de Formació i Ocupació, que també es va presentar ahir a la sala de plens del Consell Comarcal.

Els resultats els va presentar el sociòleg Oriol Alonso, coordinador de l’estudi i membre de la Fundació Ferrer i Guàrdia. Alonso va explicar que el treball de camp es va dur a terme del 21 d’octubre al 20 de desembre del 2021, just abans de la 6a onada. En total han participat a l’estudi 2.997 joves de l’Alt Empordà, una xifra que l’Àrea de Joventut del CCAE considera “un èxit”.

L’estudi s’ha dividit en 4 àmbits: formació, ocupació, salut i connexió digital.

Formació

Pel que fa a l’àmbit de la formació, l’estudi concreta que els majors de 18 anys i les dones han valorat més negativament els estudis durant la pandèmia. Ho associen, sobretot, a la manca de rendiment acadèmic i als efectes emocionals negatius, com poden ser la desmotivació o l’avorriment.

La Fundació Ferrer i Guàrdia assegura que la pandèmia ha dificultat el seguiment del temari impartit i l’aprenentatge continuat, cosa que estaria relacionat als períodes de confinament i classes telemàtiques, sense una major afectació en l’escenari post-Covid19. També afirmen que ha augmentat l’interès dels cicles formatius com a via d’accés ràpida al mercat del treball. Oriol Alonso ha conclòs aquest bloc confirmant que la pandèmia ha suposat un aprenentatge intensiu en eines digitals, però que alhora ha evidenciat i incrementat les desigualtats socials existents.

Ocupació

En l’àmbit de l’ocupació, Alonso destaca l’increment de persones aturades que va provocar el confinament del març del 2020, quan es venia d’una tendència a la reducció durant el període de 2016-2019, especialment en les persones d’entre 20 i 34 anys.

L’afectació de la pandèmia en l’ocupació juvenil de l’Alt Empordà ha afectat negativament. Sobretot a les expectatives, ja que un 47% considera que té menys perspectives de trobar feina. Però entre les persones joves amb risc de vulnerabilitat aquesta xifra augmenta fins al 62%. Les jornades completes s’han reduït el 2021 i han augmentat les de més de 20 hores setmanals.