Comença la formació a més de 7.000 monitors que aquest estiu seran responsables de prevenció i higiene de les activitats de lleure

Formació en prevenció i higiene de les activitats de lleure

Aquesta figura vetllarà pel compliment dels protocols a les activitats en matèries com el rentat de mans, la desinfecció, els grups reduïts o la detecció de símptomes de Covid-19

La Direcció General de Joventut i la Secretaria de Salut Pública inicien aquest matí un total de 15 sessions telemàtiques de formació per als monitors, monitores i dirigents de lleure que aquest estiu assumiran el rol de responsables de prevenció i higiene a les activitats de lleure que organitzin les diferents entitats, institucions i empreses de lleure.

Aquesta figura és una de les principals novetats d’aquest estiu 2020 per garantir la realització del lleure educatiu per a infants i joves catalans si s’entra en la fase 3 de desconfinament. Així mateix, les activitats d’estiu hauran de complir amb les recomanacions de Salut per fer front a la presència de la pandèmia de la Covid-19, tal com va detallar la secretària d’Infància, Adolescència i Joventut, Georgina Oliva, en roda de premsa l’11 de maig passat.

Uns 40 professionals de diversos perfils de la Secretaria de Salut Pública i procedents de les diferents regions sanitàries són els responsables d’impartir les formacions, que es faran a través de l’Aula Virtual de Joventut des d’avui i fins el proper 18 de juny. Cada formació, d’un total de tres hores, constarà d’una primera part sobre prevenció, d’una segona sobre protecció i d’una tercera sobre seguretat alimentària, en la qual el personal instructor repassarà i respondrà dubtes sobre els protocols, guies i models recollits al repositori general per aquest estiu: estiuamblleure.cat.

Pel que fa a la prevenció, es donaran indicacions de com es pot transmetre la Covid-19 entre infants i joves, així com les diferents mesures de protecció que cal seguir: afavorir la distància física amb criteri educatiu per evitar el contagi, recomanacions per a dormitoris, menjadors i lavabos, desinfecció d’espais concorreguts, rentat sistemàtic de mans, espais de 4 metres quadrats per participant o establiment de grups reduïts i estables de 10 persones màxim, entre d’altres.

Finalment, també es donarà compte dels criteris generals per a fer activitats segures i dels protocols per les diferents tipologies d’activitat (casals, colònies, acampades, rutes i camps de treball) així com del circuit que caldrà seguir en cas de detectar algun possible cas de Covid-19 en algun participant.

En l’àmbit de la protecció, les formacions se centraran en aspectes generals de neteja, desinfecció i ventilació en centres de lleure, equipaments i materials o les instal·lacions aquàtiques.

Pel que fa a la seguretat alimentària, les sessions especificaran els criteris que hauran de seguir les instal·lacions amb cuina pròpia o amb càtering, les activitats amb àpats de carmanyola i les que disposin d’intendència.

S’espera que més de 7.000 monitors, monitores i caps de lleure s’inscriguin a les formacions, un procés que encara és obert a través d’aquest enllaç. Aquesta formació és obligatòria per a tots els membres que assumiran el rol de responsables de prevenció i higiene en les activitats de lleure. L’existència d’aquesta figura és també obligatòria en totes les activitats, tal i com estableixen els protocols aprovats pel Pla Territorial de Protecció Civil (PROCICAT).

Així mateix, d’acord amb el punt 3 dels criteris generals per a l’organització de les activitats del lleure educatiu a l’estiu 2020,  aquests responsables seran els professionals de referència que hauran de formar i informar de com cal actuar als demés monitors/es i dirigents de l’activitat, els seus participants i les seves famílies (que hauran d’entregar una declaració responsable).

L’existència del responsable de prevenció i higiene va acompanyat d’altres mesures recollides al document i que també es van exposar al comunicat de l’11 de maig, com són que cada activitat ha de presentar el seu pla d’higiene i salut, que hi haurà d’haver hidrogels a cada estança o que ni els participants ni les seves famílies no poden haver tingut simptomatologia els 14 dies previs a l’activitat, entre d’altres.

Els criteris generals per al lleure, així com els diferents protocols d’actuació i l’organització de les formacions són iniciatives del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a través de la Direcció General de Joventut que han estat consensuades i fetes en col·laboració amb la Secretaria de Salut Pública, el PROCICAT i el concurs del sector del lleure educatiu (federacions d’entitats i empreses de lleure), organitzacions d’infants i joves (CNIAC i CNJC), així com amb les entitats municipalistes de Catalunya (FMC i AMC). 

Les activitats d’estiu, més importants que mai 

Des d’un inici, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha expressat el seu compromís amb el lleure educatiu i la seva voluntat que aquest estiu els infants i adolescents del país puguin gaudir de casals, colònies, campaments i camps de treball. Per això, des de fa setmanes s’ha treballat de manera conjunta amb els Departaments de Salut i Interior, les entitats i empreses del sector del lleure, el món local i les entitats juvenils i infantils per fer possibles les activitats d’estiu adaptades a les necessàries mesures de seguretat i protecció tant per als infants i joves com per als monitors i professionals. 

El lleure educatiu és una eina pedagògica i de formació en valors fonamental per al desenvolupament integral d’infants i adolescents, i més necessària que mai en el context de crisi sanitària i social en què ens trobem. Després de tres mesos de confinament i sense classes presencials, les activitats d’estiu permetran a milers d’infants i joves la recuperació de les interaccions socials mes enllà de la família, la retrobada amb la natura, l’aprenentatge de les noves rutines d’higiene i protecció, i l’acompanyament emocional per treballar aspectes com la gestió de la incertesa i la por i, en alguns casos, del dol.