Comença la temporada de bany amb el 99,6% de les platges catalanes amb qualitat excel·lent

Certificacions EMAS i ISO 14001

Platja de Santa Margarida, Roses

De les 251 platges amb qualitat excel·lent, 87 són al litoral gironí, 82 al de Barcelona i 82 a la demarcació de Tarragona

Agència Catalana de l'Aigua
Platja de Roses / Foto: arxiu

Els resultats del primer mostreig de la temporada de bany 2016 del Pla de Vigilància de la qualitat de platges posen de manifest el bon estat de les platges catalanes, ja que gairebé el 100% presenten una qualitat excel·lent.

Els primers controls programats al pla per analitzar la qualitat microbiològica, efectuats entre el passat 30 de maig, així ho confirmen. De les 252 platges analitzades, el 99,6% han obtingut la qualitat d’excel·lent. No hi ha cap platja amb qualitat deficient.

Per demarcacions, de les 251 platges amb qualitat excel·lent, 87 són al litoral gironí, 82 al de Barcelona i 82 a la demarcació de Tarragona.

Facilitar els resultats a la ciutadania

Des de l’1 de juny i fins al 24 de setembre, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) realitza el Programa de vigilància i informació de l’estat de les zones de bany a Catalunya amb l’objectiu de vetllar per la qualitat de les aigües de bany i facilitar, periòdicament, els resultats a la ciutadania. S’efectuen visites d’inspecció a les platges i controls analítics de les aigües de bany d’acord amb els criteris que estableix la Directiva 2006/7/CE relativa a la gestió de la qualitat de les aigües de bany i el Reial Decret 1341/2007, de transposició de la Directiva.

El Programa va néixer l’estiu del 1990 i al 2015 està format per una xarxa de 250 zones de bany costaneres i 13 zones de bany interior. A totes elles s’efectuen anàlisis periòdiques a les aigües de bany (vuit a les aigües costaneres i quatre a les interiors) i,  amb els resultats de cada control es publica una classificació temporal de la qualitat que es va actualitzant durant la temporada de bany.

Al finalitzar la temporada s’obté la classificació anual considerant, conjuntament, els resultats de tots els controls dels darrers quatre anys, tal com marquen les directives. Durant l’estiu, es pot donar el cas que en alguna zona de bany, una classificació temporal, referida a una sola dada, no coincideixi amb la classificació anual que es publica i es tramet a la Unió Europea (UE).

Coordinació amb els ajuntaments

Classificació  temporal de la qualitat de les aigües de   bany durant l’estiu
Categories:      Excel·lent      Bona      Insuficient

En els controls analítics s’examina la qualitat de l’aigua i es mesuren els indicadors microbiològics escherichia coli i Enterococs intestinals que permeten saber si hi pot haver contaminació fecal a l’aigua. En casos d’afectació de la qualitat s’investiguen les possibles causes, s’informa als ajuntaments de les zones de bany implicades, i s’efectuen controls analítics de seguiment fins comprovar que la qualitat s’ha restablert.

Zones de Bany Costaneres 1 de juny – 24 de setembre 2015
Número punts de control: Total:

252

Girona:

87

Barcelona:

82

Tarragona:

83

Zones de bany interior   1 de juliol – 25 d’agost 2015
Número punts de control: Total:

13

Girona:

3

Barcelona:

4

Tarragona:

1

Lleida:

5

En els butlletins s’informa dels resultats de les classificacions temporals de les zones de bany i els resultats de les anàlisis es poden consultar a través de la pàgina web de l’Agència i de l’aplicació per a mòbils creada l’estiu del 2014, PlatgesCat.

Temperatura de l’aigua de les zones de bany litorals
Les mitjanes de les temperatures de l’aigua registrades durant la primera quinzena de control han oscil·lant entre els 16,3 i els 20 graus centrígrads. Les mesures s’efectuen durant les inspeccions a les platges entre les 7 i les 14 hores.
Més informació als annexos, al butlletí de platges, al web de l’ACA (www.gencat.cat/aca) i a l’aplicatiu per a mòbils PlatgesCat (aquest darrer a partir del 17 de juny).
I també podeu seguir a twitter @aigua_cat a instagram @aigua_cat