El comerç marítim de sofre entre Sicília i Roses, al document del mes de l’AMR

Arxiu Municipal de Roses

Carta de contingut comerical del 28 de febrer de 1.868 entre

El document és la correspondència comercial entre una empresa de Figueres i un altra de Barcelona l’any 1.868

Arxiu Municipal de Roses
Carta de contingut comerical del 28 de febrer de 1.868 entre l’empresa J. Manegat i Companyia, de Figueres i Alesan Hermanos, de Barcelona

El document presentat per l’Arxiu Municipal de Roses aquest mes d’octubre a través de la web municipal, consisteix en una comunicació comercial entre l’empresa figuerenca J. Manegat i Companyia, dedicada al comerç marítim de tot tipus de productes, i la barcelonina Alesan Hermanos.
Concretament, es mostren dues cartes datades del 28 de febrer i del 30 de maig de 1.868, on es proposava d’enviar 500 quintars de sofre directament de Sicília a Roses.

La correspondència mostra els preus assignats per a aquest transport, essent de 27 rals el quintar “puesto a bordo del buque”, o bé 29 rals si la mercaderia era “puesta en tierra o en almacen a Rosas”. L’abastiment comarcal de sofre, destinat amb tota seguretat a l’activitat viticultora empordanesa, s’acabà amb el pagament dels darrers 200 quintars.

La importació de quantitats destacables de sofre a la comarca es degué al bon moment que vivia el conreu de la vinya, fruit de la demanda desfermada dels vins empordanesos per part del mercat francès, que patia les conseqüències dels estralls que la fil·loxera causava als seus camps. Sense vi propi, els consumidors gals compraren tan vi empordanès i català com pogueren.

Els documents que l’Arxiu Municipal de Roses presenta aquest mes formen part de la documentació donada el 13 de maig de 2009 per Jaume Santaló, formada per sis cartes comercials pertanyents a l’empresa barcelonina Alesan Hermanos, que documentaven, entre altres temes, el paper del comerç marítim a Roses durant la segona meitat de segle XIX.

Podeu consultar el document del mes d’octubre «El sofre sicilià» en el següent enllaç.