Comunicat de la Residència Pi i Sunyer d’avui, 16 d’abril

Coronavirus

Residència Pi i Sunyer de Roses

El director de la Residència Pi i Sunyer de Roses, Josep Marés, fa públic, avui, 16 d’abril, un nou comunicat

Una setmana més us volem agrair totes les mostres de suport que estem rebent; també mostrar el nostre agraïment a aquelles empreses que ens estan oferint la seva col·laboració de manera altruista.

Informar que ara que depenem del Departament de Salut, es començaran a fer tests ràpids de detecció de COVID als residents a través del CAP, amb l’objectiu de tenir definida la situació real de la residència ( cal recordar que hores d’ara no tenim cap resident amb símptomes, però poden haver-hi infectats asimptomàtics).

Continuem amb totes les mesures de prevenció i de sectorització que hem anat adoptant des de l’inici de la pandèmia.

D’altra banda, també volem informar que la Residència (a nivell privat), ha comprat tests ràpids (homologats i amb totes les garanties) per fer-los a tot el personal del centre ja que fins al moment l’Administració no ens han proporcionat cap, i al nostre entendre la detecció de possibles cassos entre treballadors és primordial per a la protecció dels residents.

Al llarg del dia d’avui penjarem a les xarxes socials un vídeo amb les activitats que s’han fet durant la Setmana Santa.

Per acabar, continuar agraint la feina de tot el personal de la Residència.

Informarem de qualsevol novetat.

Josep Marés
Director de la Residència Pi i Sunyer de Roses