Comunicat del Departament d’Economia de la Generalitat

Davant el recurs d’inconstitucionalitat contra l’euro per recepta i les taxes judicials presentat avui pel govern espanyol, el conseller Andreu Mas-Colell considera:

andreu_mas_colell
El conseller d’Economia Andreu Mas-Colell

1.    Després de cinc mesos de funcionament, l’euro per recepta s’ha demostrat útil i eficient en el manteniment de la qualitat de la sanitat i ha demostrat el seu efecte racionalitzador de la despesa, amb un impacte directe sobre el dèficit per la via de l’estalvi (efecte dissuasori) i dels ingressos. Una valoració conservadora de l’euro per recepta preveu una recaptació de 140M€ anuals (100M€ d’ingressos i 40M€ d’estalvi).

2.    Resulta sarcàstic que el govern espanyol parli “d’equitat” quan acaba de decidir no actualitzar les pensions. Un jubilat català pagarà per l’euro per recepta, com a màxim, 61 euros, mentre que, per la no actualització de la pensió, deixarà d’ingressar 217€. El govern espanyol fa populisme pagant Catalunya.

3.    Caldria preguntar-se si, impugnant mesures com l’euro per recepta i les taxes judicials, el govern espanyol manté autoritat moral per exigir esforços dirigits al compliment del dèficit i de les polítiques d’austeritat indicades per Brussel·les.

4.    Les actuacions del govern central semblen anar dirigides a torpedinar el procés pressupostari de la Generalitat de Catalunya, són un sabotatge a les finances catalanes. Minar la capacitat normativa i bloquejar les mesures que afecten directament el compliment dels objectius de dèficit és una greu prova de deslleialtat entre administracions que haurien de compartir l’objectiu comú de l’estabilitat, la recuperació econòmica i la creació d’ocupació.

5.       El govern de la Generalitat, que compta amb un dictamen positiu del Consell de Garanties Estatutàries, elaborarà un informe econòmic i jurídic que traslladarà a la Unió Europea, on detallarà els entrebancs del govern central en l’aplicació de mesures que permetin complir el mandat d’estabilització de l’economia.