Conferència a Roses sobre la importància de la detecció precoç del càncer de còlon i recte

Fundació Roses Contra el Càncer

Conferència organitzada per la Fundació Roses Contra el Càncer i impartida per professionals de l’Hospital de Figueres

Fundació Roses Contra el CàncerLa digestòloga de l’Hospital de Figueres, Mònica Rivera, juntament amb la infermera del programa de cribatge, Marta Ballart, impartiran demà dijous, 9 de febrer, a les 20 hores al Teatre Municipal de Ross una conferència sobre el càncer de còlon, més concretament sobre la detecció precoç d’aquest tipus de tumor. Xerrada principalment “dirigida a persones entre 50 i 69 anys, i que durant els últims cinc anys no s’hagin fer una colonoscòpia, un segment de la població que l’haver-hi el risc de contraure’l”, ha avançat Jaume Guitart, membre de la Junta de la Fundació Roses Contra el Càncer.

Un segment de la població, aquest d’entre 50 i 69 anys, que rebran una carta informativa per participar en el Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte (PDPCCR), que es va endegar a principis de l’any passat a poblacions com Figueres, Fortià, Riumors, Vila-sacra i el Far d’Empordà.

Un programa de detecció precoç que és primordial per aconseguir que el 90% dels casos de càncer de còlon i recte puguin ser curats, “tenint en compte que a Catalunya dels 4.000 casos que es detecten només el 50% són tractats amb èxit”, ha desvetllat Guitart.

Donat que aquest càncer és asimptomàtic fins que està molt avançat, és molt important la participació en aquest tipus de programes de detecció precoç. La prova de detecció de sang oculta en femta és l’única que ha demostrat la seva eficàcia en assaigs controlats aleatoritzats.