Confinament total

Coronavirus
Confinament total

Paralitzada tota activitat no essencial a l’Estat espanyol, tot i que s’ha establert una moratòria d’un dia per al confinament total pel coronavirus per als casos que no sigui possible interrompre de manera immediata l’activitat i es pugi fer gradualment

El Reial Decret Llei 10/2020 aprovat ahir en Consell de Ministres estableix noves limitacions de la mobilitat de les persones per contribuir a la contenció del Covid-19, paralitzant tota activitat laboral no essencial a partir d’avui, dilluns 30 de març, i fins al 9 d’abril, ambdòs inclosos.  

Durant aquest període, s’estableix per a tot el personal laboral per compte aliè d’empreses o entitats del sector públic o privat que desenvolupen activitats no essencials, un permís retribuït recuperable, de caràcter obligatori. La recuperació de les hores de feina es podrà fer efectiva des del dia següent a la finalització de l’estat d’alarma fins al 31 de desembre de 2020, tal i com indica el reial decret.

Podeu consultar els serveis considerats essencials, als treballadors dels quals no se’ls apliquen, per tant, les restriccions de mobilitat ni el permís retribuït recuperable aprovats en el reial decret, aquí (consulteu annexe), així com les excepcions en què no s’aplica el permís retribuït recuperable (article 1, apartat 2).

Per últim, el reial decret inclou una moratòria en la qual s’estableix que, en aquells casos en els quals sigui impossible interrompre de manera immediata l’activitat, els treballadors i treballadores podran prestar serveis avui, dilluns 30 de març, amb el propòsit de dur a terme les tasques imprescindibles per a fer efectiu el permís retribuït recuperable.  

En compliment del Reial Decret Llei aprovat, l’Ajuntament de Roses estableix els següents serveis essencials: 

  • 1 treballador/a al Servei d’Atenció al Ciutadà (només atenció telefònica) 
  • 2 treballadors/es al Departament d’Acció Social 
  • Brigada municipal 
  • Servei de Neteja
  • Servei de cementiri

La resta de personal municipal treballarà en la modalitat de teletreball.  

Us recordem que podeu realitzar les vostres gestions amb l’Ajuntament de manera telemàtica o telefònica mitjançant els següents canals: 

  • Web: roses.cat
  • e-mail: informacio@roses.cat
  • Telèfon: 972 25 24 00. Horari: de 9 a 14 hores.
  • Policia Local: 972 15 37 15. Horari: les 24 hores 

Podeu consultar el qüestionari de preguntes freqüents sobre l’aplicació del permís retribuït recuperable elaborat per la Generalitat de Catalunya aquí.